Et lettere liv i svømmehallen

I Emdrupbadet i København er det slut med nøgler, armbånd og pantsystem for badegæsterne. Skabsløsningen er elektronisk og fungerer via en pinkode
Tekst: 

Omklædningsrum i svømmehaller er normalt ikke forbundet med avanceret teknologi. Det er ikke desto mindre tilfældet i Emdrupbadet, der siden 2007 har været udstyret med skabe, som benytter sig af en elektronisk pinkodelås. Væk er de traditionelle nøgleskabe, og det er både badegæster og personale glade for.

- Tidligere havde vi de helt almindelige stålskabe med en nøgleboks, som man smed en tier i, og det skete rigtig tit, at folk knækkede nøglerne eller kom til at smide dem væk. Vi brugte 10-15.000 kr. hvert år på at skifte nøgler og låse, og nogle gange var vi nødt til simpelthen at brække skabene op, når nøglerne blev væk. Ellers kunne gæsterne ikke få deres tøj, fortæller Eddie Larsen, der er daglig leder i Emdrupbadet på Østerbro i København.

Elektronisk pinkodelås

Problemerne blev løst ved at installere en skabsløsning med elektronisk pinkodelås fra firmaet LML Sport. Skabene består af aluminium og en homogen laminatplade og er designet til at kunne modstå den belastning, som dagligt slid og konstant fugt udgør i en svømmehal. Ydermere bliver låsene betjent med en selvvalgt pinkode, og det forenkler processen en hel del.

- Vi har faktisk slet ikke noget med det at gøre længere. Vi råder folk til at vælge de sidste fire cifre i deres personnummer som kode, og derudover klarer de det selv. En sjælden gang imellem er der nogen, der glemmer koden eller får tastet forkert, men i de tilfælde har vi en masterkode, så det hele er dejligt nemt for begge parter, siger Eddie Larsen.

Systemet kan udvides

Controllerne i det benyttede pinkodesystem kan udvides med en chipløsning, der for eksempel kan fungere som ad­gangs­kontrolsystem. Her bliver kunderne udstyret med et arm­bånd indeholdende en chip, der åbner for indgangs­møller og giver adgang til de betalte faciliteter i et præcist defineret tidsrum. Afhængig af om der er tale om en dagsbillet eller for eksempel et årskort, ophører armbåndet med at fungere, når et bestemt tidspunkt nås.

Konceptet kan foruden svømmehaller også benyttes på for eksempel hospitaler, i sportshaller og på skoler. På Nottingham Emmanuel School i England er eleverne således udstyret med et chipkort, der foruden at låse deres skabe op giver adgang til selve skolen og biblioteket, ligesom kortet kan bruges til at betale for fotokopier og mad i kantinen.