Service til hospitalerne

Tekst: 

VVS-firmaet Henriksen & Jørgensen udfører dagligt servicearbejde på Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital. Det er lige fra stoppede afløb og sprungne vandrør til bygge­sager, hvor der flyttes rundt på forskellige funktioner på hospitalet, der kræver ændringer og tilpasninger på eksisterende installationer, herunder installationer for medicinske luftarter.

Henriksen & Jørgensen A/S har i en årrække været i fortsat ekspansion, og VVS-firmaet kan påtage sig alle opgaver i såvel fag- som hovedentreprise. Siden starten i 1973 har firmaet haft fokus på hovedentrepriser og siden hen også små såvel som store teknik-entrepriser. I øjeblikket er firmaet bl.a. i fuldt sving med renovering af tand, mund- og kæbekirurgisk klinik på Rigshospitalet, samt renovering af 3. og 4. sal på Patologisk afdeling, ligeledes Rigshospitalet.

CT-scannere og helikopterlanding

Henriksen & Jørgensen har gennem tiderne udført mange små og større entrepriser, bl.a. etablering af CT- og MR-scannere på Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Ringsted Sygehus, udvidelse af fødeafdelingen på Rigshospitalet samt stået for teknikentreprisen i forbindelse med etablering af helikopterlandingspladsen på toppen af Rigshospitalets centralkompleks.

Til hver ydelse sammensætter firmaet et hold, der netop et tilpasset specielt til den enkelte opgave. Henriksen & Jørgensen VVS A/S arbejder med IKT-programmer som Projektweb og Byggeweb, og bruger programmerne i dagligdagen til at kommunikere med de øvrige involverede parter i  og under udførelsesprocessen.