Udvidet brug af 3D-modeller i alle byggefaser

3D-modellering af bærende konstruktioner er et hurtigt og sikkert værktøj, som anvendes i alle byggeriets faser – fra tilbudsfasen og til endt montage, fremhæver 3D Structural Design ApS.
Tekst: 

- For alle involverede parter giver detaljerede 3D-modeller et fælles og entydigt grundlag for projektering, produktion og montage. Detaljerede 3D-modeller indeholder informationer om materialegenskaber og geometriske udformninger, men også informationer vedrørende projektplanlægningen er nu koblet på de enkelte delkomponenter, således at det er muligt at følge hver enkelt part fra projekteringen til den færdige montage, forklarer Knud H. Nielsen fra 3D Structural Design ApS.

Projekteringsgrundlag

3D-modeller har været udarbejdet og anvendt som det centrale omdrejningspunkt i projekteringen i en årrække hos det rådgivende ingeniørfirma 3D Structural Design i Hjørring. 3D-modellerne danner sluttelig grundlag for udarbejdelse af komplet produktion og montage af primært de bærende konstruktioner i bl.a. stål, aluminium, glas og træ.

I mange tilfælde bliver modelleringsarbejdet hos 3D Structural Design opstartet på baggrund af underlag fra arkitekter og/eller ingeniører. Typisk leveres underlagsmaterialet i form af en grov digital model, som ikke nødvendigvis giver mulighed for efterfølgende at kontrollere f.eks. interface mod eksisterende bygninger/konstruktioner.

- Webbaseret udsendelse af reviderede tegninger til alle involverede projektdeltagere bliver ofte anvendt i større projekter, og denne praksis har naturligvis en række fordele, idet det sikres, at de nyeste tegninger altid er tilgængelige for alle parter. Desværre ser vi en tendens til, at netop den enkle udsendelse af reviderede tegninger medfører, at antallet af revisioner øges betragteligt gennem et projektforløb. Desuden er det i nogle tilfælde kun uintelligente tegninger, der udsendes, dvs. at de ikke kan anvendes digitalt i det efterfølgende projektarbejde, siger Knud H. Nielsen.

Intelligente 3D-modeller

Anvendelse af intelligente 3D-modeller har øget kravene til både software og brugere, idet der nu er langt flere informationer, der skal modelleres på en hensigtsmæssig måde, således at det er muligt at udveksle de nødvendige informationer hurtigt og effektivt mellem de involverede projektdeltagere.

Tivoli Congress Center

Tivoli Congress Center.

- Det er netop i overdragelsesfasen mellem de forskellige parter, at risikoen for fejl er størst. Nye eller reviderede underlagstegninger og/eller 3D-modeller skal implementeres i de detaljerede 3D-modeller, og efterfølgende skal der udføres kontrol af, at modelleringen og/eller revisionen er udført korrekt. Denne kontrol udføres ofte alene ved visuel kontrol af 3D-modeller, siger Knud H. Nielsen.

En 3D-model giver mulighed for en detaljeret visuel kontrol af de modellerede dele, og det kan konstateres om de modellerede dele er placeret indbyrdes korrekt, samt i forhold til f.eks. eksisterende bygningsdele.

- Den visuelle kontrol er meget hurtig at udføre, idet 3D-modellen viser alle detaljer, og den rutinerede bruger har mulighed for at udføre en grundig visuel kontrol, pointerer Knud H. Nielsen.

- I vort daglige arbejde ser vi flere og flere eksempler på, at den visuelle projektkontrol på 3D-modeller anvendes i udstrakt grad – uden at den nødvendige målkontrol også foretages, siger Knud H. Nielsen og fortsætter:

- På trods af at en række af de fejl, som kan konstateres på en 3D-model, kan være meget vanskelige at finde i et 2D-baseret tegningsmateriale, så kan man efter vor opfattelse ikke undvære 3D-modellerne i forbindelse med det daglige projekteringsarbejde. Det er i denne forbindelse også vigtigt at understrege, at den visuelle kontrol af 3D-modeller er indlysende nødvendig, og at den kan være stærkt medvirkende til at reducere antallet af fejl, siger Knud H. Nielsen.