Almene boliger i lavenergiklasse

Halvdelen af energiforbruget til opvarmning bliver sparet, når beboerne i Gyvelparken i Ry som de første i Jylland får skabt almene lejligheder i lavenergiklasse med en omfattende renovering, der begynder til sommer.

Boligblokkene forsynes med solfangere og solceller på taget, energiruder i tre lag glas, ventilationsanlæg med varmegenvinding og ekstra isolering af gavlene er nye tiltag inden for budgettet. Tilsammen betyder renoveringen, at boligerne rykker op i lavenergiklasse.

Skærer over halvdelen af forbruget

- Konkret betyder renoveringen, at beboerne i Gyvelparken fremover vil kunne skære mere end halvdelen af deres energiforbrug til opvarmning.

Det oplyser Carsten Mortensen fra ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, som har foretaget forundersøgelser af lejlighederne. I alt vil der årligt kunne spares 710.000 kr. – heraf alene 220.000 kr. på fjernvarme, 100.000 kr. på vandforbrug og 90.000 kr. på el-forbrug.

- Fremover bliver vandet varmet op ved hjælp af solenergi, og ventilationen i lejlighederne sikrer, at varme bliver genbrugt i stedet for at gå til spilde. Tilsammen betyder det, at forbruget vil ligge på cirka halvdelen af det, som Bygningsreglementet kræver af helt nye boliger, siger Carsten Mortensen.

Over al forventning

Aase Jensen, formand for Ry Andelsboligforening, glæder sig til de nyrenoverede boligblokke, som blandt andet også får nye køkkener og badeværelser samt renoverede tag, facader og udearealer.

  • Licitationen er gået over al forventning, og beboerne får nogle fantastisk gode lejligheder, når selve renoveringen er overstået, siger hun og tilføjer:
  • Samtidig er boligerne blandt de første i den almene boligsektor, der får så lavt et energiforbrug. Og det er der også noget prestige i.

Fakta

  • Renoveringen af lejlighederne i Gyvelparken vil vare fra sommeren 2010 til slutningen af 2011.
  • Det samlede budget er 63 millioner kroner – en stor del af pengene kommer fra Landsbyggefonden.
  • Med stort flertal stemte beboerne i 2009 ja til renoveringen.

Lejlighederne vil bl.a. få nye køkkener, badeværelser og vinduer, bedre isolering, varmegenvinding solfangere på taget, renoverede facader, nye udearealer og to handicapvenlige elevatoropgang.