300 energivejledere undervejs

Over 100 installatører, håndværkere og entreprenører har allerede været igennem den nye energivejlederuddannelse, som TEKNIQ og Dansk Byggeri har udviklet i fællesskab. Til sommer forventer Tekniq, at der er mere end 300 energivejledere til at klare efterspørgslen på råd til at spare på energien.

På energivejlederuddannelsen lærer håndværkerne at identificere mulige energibesparelser i hjemmet eller virksomheden ved at gennemgå bygningens installationer og klimaskærm. Energivejlederne kan blive vigtige samarbejdspartnere for energiselskaberne, der har indgået en aftale med regeringen om at spare 5,4 PJ årligt eller energiforbruget i næsten 75.000 parcelhuse. Energiselskaberne har som led i aftalen forpligtet sig til i langt højere grad end tidligere at inddrage eksterne aktører i energispare-arbejdet fx installatører og håndværkere.

Samtidig kan energivejlederne få en nøglerolle i fremtidens energirenoveringer af private boliger. Undersøgelser har nemlig vist, at boligejere dels henvender sig til en håndværker, når de har planer om renovering eller almindeligt vedligeholdelsesarbejde på deres hus, dels ofte holder igen med at investere i energirenoveringer, fordi de mangler overblik over de mange muligheder. Det kan energivejlederne hjælpe med at skabe.