Murværk

Eksponeringsklasser for murværk udfordrer rådgiverne

Holdbarheden afhænger af murstenenes kvalitet, om de er fremstillet til indvendig eller udvendig anvendelse, samt det klima, som facaden eksponeres for

Murværk i den cirkulære omstilling

Når man tænker cirkulært, er det efterhånden almindeligt også at tænke i design til adskillelse.Men hvordan skal man forholde sig til murværksmateriale

Undgå misfarvninger og skader på murværk

Murefagets parter blæser til kamp mod manglende afdækning på byggepladsen, netop fordi kraftig regn og vejrlig under opførelsen er årsag til de største skader på et muret byggeri.

Specialprodukt til farveforskelle i murværk

Nyt specialprodukt med særlige farver og bindemidler kan udbedre farveforskelle i murværk

Energirenovering af muret etagebyggeri

Byggebranchen og den almene boligsektor kan hente inspiration i ny publikation om arkitektur og energirenovering om det murede etagebyggeri fra 1920 til 1960