Lovgivning

Nye krav til byggevarer

Den 1. juli træder den nye byggevareforordning i kraft og der er visse nye ting, som virksomhederne skal indrette sig efter, fremhæver Håndværksrådet.

Træimportører beredt til EU-lovgivning

Tio marts træder den nye tømmerlovgivning i kraft med det formål at dæmme op for uhensigtsmæssig skovhugst - danske firmaer er parate

Træimportører uvidende om tømmer-lov

Kendskabet til EU’s nye tømmerlov er begrænset blandt de danske aktører, viser undersøgelse

Byggeskadeforsikring af renoveringsarbejder

Folketinget har med virkning fra 1. juli 2011 ændret lov om almene boliger. Ændringen betyder, at også renoveringsarbejder fremover er omfattet af Byggeskadefonden.

Udlejere anklager regering for skæv konkurrence

Lovforslag fra regeringen vil dumpe priserne på erhvervslokaler i yderområder, kritiserer Ejendomsforeningen Danmark