Legeplads

20 legepladser til grundejerforening

Bevægelse, samvær og trivsel er nøgleord for grundejerforening i Albertslund, som derfor har fået etableret 20 legepladser

Det aktiverende legelandskab

Indretningen af den ideelle daginstitution skaber et samspil mellem børnene og de fysiske rammer, der inviterer til fysisk aktivitet gennem leg og læring, fremhæver landskabsarkitekter hos RUM

Legepladser og uderum - børn i bevægelse

Hvordan skal legepladser og uderum se ud i institutioner og i det offentlige rum?

Skulpturel skatingbane

Designer Markus Wassberg med hjemsted i København er arkitekten bag en ny skatingbane i en kommende multipark i Helsingør, støttet af Lokale- og Anlægsfonden.