Glarmestre

Glarmestres kunnen skal højere op i værdikæden

Glarmesterlaugets nye oldermand, Torben Nielsen, vil styrke den faglige stolthed og gøre faget mere attraktivt for unge at gå ind i glarmesterfaget