Gangbro

Gangbroen over Jagtvej

Niels Bohr Bygningen udgør en del af kernen i samarbejdet omkring Copenhagen Science City, hvor bl.a. forskning, undervisning og erhvervsliv får de bedste muligheder