Formandsskift

Ny formand for Rambøll Fonden

Robert Arpe overtager posten som formand for Rambøll Fonden fra Flemming Bligaard Pedersen.