Entrepriseret

Region Hovedstaden i strid med tilbudslov

Klagenævnet for Udbud gav den 27. september 2016 Dansk Byggeri medhold i, at Region Hovedstaden havde handlet i strid med tilbudsloven

Nye kurser i byggejura for 2015

Fire kurser i udbudsret og entrepriseret udbydes af Hugin Media i 2015

Fuld valuta fra samme side af forhandlingsbordet

Målet er at etablere en økonomistyring med bred accept og bygge i en samarbejdsmodel, WR Entreprise kalder "bygmestermodellen"