Energirenovering

Xella: indvendig efterisolering gavner såvel indeklima som økonomi

Hidtil har specielt indvendig isolering været voldsomt nedprioriteret på det danske marked pga. dårlige erfaringer med skimmel og fugt, konstaterer Xella

Glenco vinder stort energiprojekt i Brønderslev

Brønderslev Kommune har 32 bygninger, der skal energioptimeres. Projektet til i alt 80 mio. kr.skal fremover skære 4 mio. kr. af kommunens energiregning årligt

Frederiksberg skal energirenoveres for 150 mio kr.

En ESCO-aftale på 150 mio kr. betyder, at Frederiksberg Kommune i løbet af de næste 5 år får energirenoveret 80 kommunale bygninger

Bygningsstyrelsen får input til energirenovering i Gate 21

Bygningsstyrelsen er blevet en del af Gate 21, som er en partnerkreds af 50 offentlige og private aktører, der vil accelerere den grønne omstilling

Kontorejendomme bliver klimadukse

Videncenter for energibesparelser i bygninger har udgivet tre eksempler på energirenovering af kontorejendomme der har resulteret i forbedret indeklima og store energibesparelser

Energiforliget sætter skub i energirenovering

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) glæder sig over, at der nu bliver sat fokus på de tiltag, som foreningen længe har efterlyst.

Danskerne vil energirenovere mere i 2012

I 2011 var de danske boligejere meget aktive med energirenovering. En tendens der vil fortsætte i 2012, vurderer Dansk Byggeri

10.000 kroner i energitilskud

Hvis regeringens storstilede energipulje skal have den ønskede effekt, skal boligejerne kunne få op mod 10.000 kroner i tilskud til energirenoveringer

Hospitaler kæmper med et stigende energiforbrug

Ventilation, nedkøling af procesvarme og strøm til apparaturer tegner sig typisk for 45 pct. af et hospitals elforbrug. Energiprojekter kan bl.a. nedbringe uudnyttet spildvarme og forbedre indeklimaet

Arkitekter ønsker mere viden om energirenovering

Så godt som alle arkitekter venter flere opgaver inden for energirenovering - men der er behov for mere viden og forskning, viser undersøgelse

Renovering til superlavenergi-niveau betaler sig

Byggesektoren i Europa står for omkring 40 procent af Europas energiforbrug, og en række europæiske virksomheder og organisationer har derfor dannet konsortiet 'Renovate Europe'

Tilskudsordning bør gøres bedre

Regeringens udspil til en energiomlægning af Danmark får roser, men to organisationer håber, at tilskudsordningerne gøres administrativt smidigere og tilskudsbeløbene højere

Gang i energirenoveringerne

BoligJobordningen blev forlænget med Finanslovsaftalen for 2012, men mange havde nok håbet på, at tilskud til private boligejeres energirenoveringer allerede nu var kommet på dagsordenen

Fleksibel dampspærretape

Har man mistanke om, at varmeudledningen fra en bygning ligger i den høje ende, bør man tage et ekstra kig på lofter og vægge

Fradrag for energirenovering i private boliger

Trælasthandlerunionen – TUN glæder sig over at et bredt flertal i folketinget har vedtaget en ny boligaftale, men mangler incitamenter, som får boligejerne til at foretage energirenoveringer

Forvandling i Skovgårdsparken

P+P arkitekter og Brabrand Boligforenings er i gang med en tiltrængt renovering af bebyggelsen Skovgårdsparken i Århus, som vil give beboerne store energibesparelser