energiforsyning

Fjernvarmeselskaber vil satse på geotermi

Geotermi kan indgå i fremtidens fjernvarme og få afgørende betydning - det skønnes, at geotermisk varme kan bidrage med 15-20 pct. af det samlede varmebehov i Danmark