Efterisolering

Facadesystem godkendt til polystyren

Rockidans pudssystem til udvendig isolering kan benyttes oven på ekspanderet polystyren (EPS)

Xella: indvendig efterisolering gavner såvel indeklima som økonomi

Hidtil har specielt indvendig isolering været voldsomt nedprioriteret på det danske marked pga. dårlige erfaringer med skimmel og fugt, konstaterer Xella