Cityringen

Specialdesignet ”People Flow” løsning i Cityringen

Der er ingen standardløsninger i Københavns Metro Cityring. Derfor blev alle kompetencerne hos KONE A/S sat i arbejde, da elevatorer, rulletrapper og rullefortove skulle planlægges og installeres.