Byggesagsbehandling

Politisk beslutning ændrede igangværende hospitalsrenovering

Da byggesagen på Gentofte Hospital var startet, blev brugen af bygningen ændret

København kræver digital byggeansøgning

I Københavns Kommune har man siden d. 1. april haft mulighed for at ansøge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter direkte på nettet

Stadig lang ventetid på byggesagsbehandling

Nye tal fra Energistyrelsen, viser, at der er alt for store forskelle på den tid, kommunerne bruger på at sagsbehandle byggeansøgninger

Priser på byggesager skal dokumenteres

Dansk Byggeri glæder sig over, at regeringen vil have kommunerne til at skifte dyre og uigennemskuelige kvadratmeterpriser på byggesager ud med en fast timepris

Odense hurtigst i byggesagsbehandling

Ifølge ny opgørelse over sagsbehandlingstider for byggesager tager det kun 36 dage i Odense, mens det i de andre danske storbyer tager 61 dage

Byggesagsbehandling stadig for langsom

Kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager er igen steget - en arbejdsgruppe skal nu se på effektivisering af byggesagsbehandlingen

KL advarer mod central byggesagsbehandling

En centralisering af byggesagsbehandlingen vil hverken føre til effektivisering eller forenkling, men kan få den stik modsatte effekt, mener KL

Mangelfuld digitalisering af byggesagsbehandling

Kommunerne digitaliserer netop nu byggesagsbehandlingen, men ikke alt materialet indscannes

De ti største syndere i byggesagsbehandling

I Syddjurs tager det fire måneder at behandle en byggesag om etagebyggeri til erhverv - i Egedal kan det tage mere end et halvår at behandle en byggesag, hvis det er til industri

Byggesager trækker stadig ud

Ny opgørelse viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget med 6 dage siden den første opgørelse fra maj 2010

Befri os for byggesags-bureaukratiet

Den nuværende behandling af byggesager er alt for sløv - få den nu effektiviseret