Bevaring

Fokus på bevaringsværdige og fredede bygninger

I Danmark er der ca. 350.000 bevaringsværdige bygninger ifølge Slots- og Kulturstyrelsen - men mange risikerer nedrivning

Ungdomsboliger i Guds hus

Samuels Kirke på Nørrebro er under forvandling til 32 ungdomsboliger. Kodeordene er bevaring og udvikling