Begrønning

Et p-hus også til mennesker

Det nye bæredygtige parkeringshus på Bispebjerg Hospital er ikke kun til biler. En nyttehave og udsigtsplatform er også på vej

Ungdomskulturhus i Køge med grøn lydskærm

Tapperiet i Køge skal overdækkes med en græsbeklædt trækonstruktion. Overdækningen skal fjerne støjgener af hensyn til kommende boligbyggeri

Grønne vægge i bylivet

Living WallTM – en grøn løsning, der bringer det grønne miljø ind i bygninger og byer