Auditorium

Livestreaming af operationer

Med det nye akutcenter får RH Viborg et nyt auditorium med plads undervisning, forskning og videndeling