Lisbjergskolen

:
januar 2009
De fleste facader er beklædt med Trespa-plader, der i det omfang anvendes for første gang i Danmark. Trespa er et miljøvenligt kompositmateriale, der på Lisbjergskolen tilfører utrolig meget dynamik til det arkitektoniske udtryk.
Skoletorvet er skolens samlingspunkt med mange funktioner og desuden et arkitektonisk spændende rum. Fra gangbroerne er der fantastiske udkig i landskabet. Richard Thomsen A/S har leveret værn og gangbroer. Tinglev Elementfabrik A/S har leveret huldæk til skolebyggeriet.
Kjaer & Richter har tegnet den nye skole, der er opbygget som klodser omkring et samlende skoletorv i glas.
Hjemmeområderne er samlet omkring en lokal trappe, og de er fleksibelt indrettet med meget glas. Her er lagt vægt på en god akustik og et godt indeklima. Begge dele er løst med Troldtekt Ventilationsloft, hvor frisk luft fordeler sig optimalt i lokalet. Loftet er en rolig flade, der ikke forstyrres af spredte ventilationsarmaturer.
I skolens centrale rum er placeret en rotunde til mindre samlinger. Trappen omkring er gjort til et vigtigt element, ikke mindst pga. udsmykningen af rotunden. Værnet er leveret af Richard Thomsen A/S, mens glasset er fra bo-glas a/s. Fugningen er foretaget af Bang's Fugeteknik ApS.
Gymnastiksalen er meget i visuel kontakt med omgivelserne. Bygningen er forberedt til en overetage med faciliteter til de ældste skoleelever. Troldtekt er anvendt øverst på væggene og mellem betonribbene, der er leveret af Expan.
previous next

Skoleeksempel på dynamisk arkitektur

Sider

Byggefakta

Lisbjergskolen
Lisbjergvej 15
8200 Århus
Danmark

Bygherre:
Århus Kommune
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Kjaer & Richter A/S
Totalentreprenør:
MT Højgaard A/S
Ingeniør:
Bascon A/S
Andre aktører:
GBL Gruppen
Areal:
8500 kvm.
Byggesum: 
100 mio. kr.

Troldtekt med ventilation

Hjemmeområdet for henholdsvis indskoling og mellemtrin udgør det velkendte og trygge sted i den ellers meget åbne og fleksible skole. Her er arkitekturen enhedsskabende og integrerende i forhold til det store fællesskab og tværfaglige miljø. Lokalerne kan sektioneres eller åbnes afhængig af undervisningsformen, ligesom glas mellem rummene gør det overskueligt for læreren at fordele eleverne i mindre grupper. Trappen midt i hjemmeområdet er også tænkt som et sted for faglige aktiviteter. I disse moderne, fleksible undervisningsafsnit er der valgt Troldtekt Ventilation, som er meget velegnet til undervisningslokaler og kontorer, samtidigt med at det opfylder kravene til indeklima og miljø.

Troldtekt Ventilation er et system baseret på lavimpulsindblæsning, hvor der sker en rolig luftstrømning fra ventilationsloftet til opholdsrummet gennem aktive ventilationsplader. Mellem 10 og 20% af loftsarealet er diffusionsåbent (aktivt). Det betyder at man ikke oplever træk eller støj fra ventilationen og der i det hele taget er en god akustik. Her er valgt Troldtekt type lys, fin, monteret med synligt skinnesystem. Troldtekt-pladerne er indeklimamærkede efter Dansk Indeklima Mærknings prøvningsstandarder. Business Design har monteret alle lofter og valgt at gennemføre et fælles skinnesystem for Troldtekt-lofterne og de øvrige typer lofter. Gulve er overvejende linoleum med korkment, dog er der undtagelser i administrationen og sognegården, hvor der ligger epoca compact fra ege contract a/s.

Arkitektur og kunst i højere enhed

Det samlende atrium eller skoletorv er et komplekst rum, der forener bygningskroppene og byder på fællesskab ud over faste faciliteter som pædagogisk læringscenter/ bibliotek og kantine. På første og anden sals niveau er der udlagt gangbroer, der samles af en rotunde i beton, med en elegant trappe omkring.

Richard Thomsen A/S fra Århus har haft en stor entreprise med at levere husets stålkonstruktioner som omfatter gangbroerne, værn og andet bygningsstål. Gangbroerne og værn er flot udført og svarer til den enkelhed byggeriet i øvrigt har. Til værnene hører håndlister i træ, der opbløder det galvaniserede ståls hårdhed. Trapper, værn og andet er fuget af Bang’s Fugeteknik ApS og har været en omfattende opgave. De har gjort noget ud af at vælge en fugemassefarve, der matcher elementerne. Trapper og værn har glas som brystning, der giver en åbenhed og lethed til atriets etager.

Glasset er fra bo-glas a/s og er bo safe 5+5 hærdet, lamineret glas i en kombination af klar glas og 2 gule nuancer, der opleves meget varieret afhængigt af lyset. Farverne er frembragt ved at benytte Vancevas patenterede farvesystem, hvor man lægger PVB-folier i forskellige farver sammen, hvorved man kan vælge 1.000 forskellige nuancer.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2008 nr. 4

Butikscenter

Butikscenter Frederikshavn

Cirkelformet handelspejlemærke

Hospital

Danske privathospitaler

Elegant og udfordrende i hvidt

Domicil

De Gule Sider

Gennemlyst domicil i hightech look

Kontorhus

Erhvervstårne

Kubistiske fodboldtårne

Bolig

Essex Waterfront

Fra torskerogn til eksklusive lejligheder

Butikscenter

IDEmøbler, Sønderborg

Møbelsignaler i to etager

Pengeinstitut

Jyske Bank, Silkeborg

Jyske Bank investerer i smuk arkitektur

Domicil

Keflico

Trægrossist med identitet

Domicil

Kennedy Centret

Familievenlig øjenklinik

Kontorhus

KLP kontorhus

KLP-kontorhus version 2.0

Domicil

Läntmannen Cerealia

Tvillingetårne til mel

Bolig

Lindholm

Forskellighed gennem facader

Skole

Lisbjergskolen

Skoleeksempel på dynamisk arkitektur

Produktionsanlæg

LogoPaint

Strømlinet kontorlandskab i glas

Kulturcenter

Ordrup Multihal

Lærings- og bevægelseshuset

Butikscenter

Rosengårdcentret

Udvidelse på skrå

Skole

Stenhus Gymnasium & HF

Studentereksamen i renovering

Distributionscenter

SuperGros

Grandios tørvareterminal

Domicil

Vejdirektoratet

Rummeligt og slidstærkt vejdomicil

Skole

Vejle Handelsskole

Handelsskole i tidens ånd

Plejecenter og genoptræning

Vejlefjord

Sanatoriet folder sig ud

Domicil

Vestas R&D Center

Værktøjskasse for vindkraft

Bolig

VM Bjerget

Vertikalt villakvarter

Bolig

Ørestadshuset

Monolit med variation