Lisbjergskolen

:
januar 2009
De fleste facader er beklædt med Trespa-plader, der i det omfang anvendes for første gang i Danmark. Trespa er et miljøvenligt kompositmateriale, der på Lisbjergskolen tilfører utrolig meget dynamik til det arkitektoniske udtryk.
Skoletorvet er skolens samlingspunkt med mange funktioner og desuden et arkitektonisk spændende rum. Fra gangbroerne er der fantastiske udkig i landskabet. Richard Thomsen A/S har leveret værn og gangbroer. Tinglev Elementfabrik A/S har leveret huldæk til skolebyggeriet.
Kjaer & Richter har tegnet den nye skole, der er opbygget som klodser omkring et samlende skoletorv i glas.
Hjemmeområderne er samlet omkring en lokal trappe, og de er fleksibelt indrettet med meget glas. Her er lagt vægt på en god akustik og et godt indeklima. Begge dele er løst med Troldtekt Ventilationsloft, hvor frisk luft fordeler sig optimalt i lokalet. Loftet er en rolig flade, der ikke forstyrres af spredte ventilationsarmaturer.
I skolens centrale rum er placeret en rotunde til mindre samlinger. Trappen omkring er gjort til et vigtigt element, ikke mindst pga. udsmykningen af rotunden. Værnet er leveret af Richard Thomsen A/S, mens glasset er fra bo-glas a/s. Fugningen er foretaget af Bang's Fugeteknik ApS.
Gymnastiksalen er meget i visuel kontakt med omgivelserne. Bygningen er forberedt til en overetage med faciliteter til de ældste skoleelever. Troldtekt er anvendt øverst på væggene og mellem betonribbene, der er leveret af Expan.
previous next

Skoleeksempel på dynamisk arkitektur

Sider

Byggefakta

Lisbjergskolen
Lisbjergvej 15
8200 Århus
Danmark

Bygherre:
Århus Kommune
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Kjaer & Richter A/S
Totalentreprenør:
MT Højgaard A/S
Ingeniør:
Bascon A/S
Andre aktører:
GBL Gruppen
Areal:
8500 kvm.
Byggesum: 
100 mio. kr.

Overgangszoner

Bascon har været over alle ingeniørdisciplinerne, og særligt på konstruktionen er det velkendte principper, huset er bygget op omkring. Det, der gør huset så dynamisk i sit udtryk, er måden de enkle bygningskroppe er sammenstillet på og de materialer, der er anvendt. Rummene mellem de forskudte bygninger er fine overgangszoner, der kan anvendes til både ophold og undervisning i fx naturfag. Her er læ på den ellers åbne bakke og udkig i landskabet.

I konkurrenceforslaget havde hver bygning sin egen farve (stålplader på facaden), men den del af projektet er siden blevet viderebearbejdet, og bygherren fandt sammen med Kjaer & Richter en rigtig spændende løsning. Bygningerne er fortsat markeret med sin egen farve på ydersiden af betonsøjlerne. En fin detalje, der bringer byggeriet ned i skala.

Undervisningsbygningerne er nu beklædt med Trespa, et miljøvenligt kompositmateriale. Trespa-pladerne har en smuk blå nuance, der på dage kan gå helt i et med himlen eller stå meget markant. Pladerne, med mikrometalspån i overfladen, er malet med en skrå vinkel, og hvis pladerne monteres forskelligt opstår en lille farveforskel. En virkelig flot løsning, der med Lisbjergskolen nu for første gang ses i denne målestok i Danmark. Bevæger man sig langs facaden ændrer farven sig og gør bygningen til et sted, der appellerer til sanserne. På administrationsfløjen og enkelte andre steder er der anvendt en sandwich-aluplade, Reynobond.

Ambitiøst indeklima

Århus Kommune har ikke bygget en ny skole i over 20 år og ambitionsniveauet har derfor været stort. Projektet er gennemført med store krav til miljø, drift og indeklima. Poul Kusk, ingeniør med speciale i indeklima hos Bascon i Århus, har været dybt involveret i at skabe et godt miljø indenfor. Han peger på valget af materialer og et positivt psykologisk/oplevelsesmæssigt miljø som afgørende, men har samtidigt været med til at opfylde de ambitiøse krav til indeklimaet.

Byggeriet er CTS-styret med zoneregulering efter temperatur og CO2-niveau. I atriet er der naturlig ventilation, udarbejdet af Colt Nordic ApS og Bascon. Løsningen er vinduespartier på stueplan med bevægelige lameller, der fungerer både som brandventilation, erstatningsluft og naturlig ventilation. Det vil sige, at de 3 øverste vinduer åbner, hvis der er behov for frisk luft i rummet, mens alle 10 åbner, hvis der er røg i rummet. Røgen stiger til vejrs og kommer ud af taget, hjulpet af erstatningsluften, der kommer ind af alle 10 lameller forneden. I sådan en situation vægter man at få røgen væk og forbedre sigtbarheden i rummet.

Til projektet blev der udarbejdet en brandsimulering, der skulle hjælpe med at opfylde de nye skærpede krav til brand. Systemet er automatisk styret afhængigt af temperatur og CO2. Colt Nordic har specialiseret sig inden for naturlig ventilation, brandventilation og solafskærmning, som også har stor betydning for indeklimaet.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2008 nr. 4

Butikscenter

Butikscenter Frederikshavn

Cirkelformet handelspejlemærke

Hospital

Danske privathospitaler

Elegant og udfordrende i hvidt

Domicil

De Gule Sider

Gennemlyst domicil i hightech look

Kontorhus

Erhvervstårne

Kubistiske fodboldtårne

Bolig

Essex Waterfront

Fra torskerogn til eksklusive lejligheder

Butikscenter

IDEmøbler, Sønderborg

Møbelsignaler i to etager

Pengeinstitut

Jyske Bank, Silkeborg

Jyske Bank investerer i smuk arkitektur

Domicil

Keflico

Trægrossist med identitet

Domicil

Kennedy Centret

Familievenlig øjenklinik

Kontorhus

KLP kontorhus

KLP-kontorhus version 2.0

Domicil

Läntmannen Cerealia

Tvillingetårne til mel

Bolig

Lindholm

Forskellighed gennem facader

Skole

Lisbjergskolen

Skoleeksempel på dynamisk arkitektur

Produktionsanlæg

LogoPaint

Strømlinet kontorlandskab i glas

Kulturcenter

Ordrup Multihal

Lærings- og bevægelseshuset

Butikscenter

Rosengårdcentret

Udvidelse på skrå

Skole

Stenhus Gymnasium & HF

Studentereksamen i renovering

Distributionscenter

SuperGros

Grandios tørvareterminal

Domicil

Vejdirektoratet

Rummeligt og slidstærkt vejdomicil

Skole

Vejle Handelsskole

Handelsskole i tidens ånd

Plejecenter og genoptræning

Vejlefjord

Sanatoriet folder sig ud

Domicil

Vestas R&D Center

Værktøjskasse for vindkraft

Bolig

VM Bjerget

Vertikalt villakvarter

Bolig

Ørestadshuset

Monolit med variation