Dalby Skole og Gymnastikforening

:
august 2020
Dalby Skole og Gymnastikforening - faglokaler

Den nye mellemtrins- og udskolingsbygning er udført i klassiske gule teglsten. Husets klasse-, møde- og faglokaler er disponeret omkring et stort centralt fællesrum, som er huset epicenter. Set udefra er husets faglokaler fremhævet med facader i en markant, gul farve.

Dalby Skole og Gymnastikforening - solafskærmning

På sydfacaden af indskolingsbygningen har vinduerne fast solafskærmning med en form for markiser i gult, perforeret og bukket stål.

Dalby Skole og Gymnastikforening - fællesrum

Det store, centrale fællesrum er noget helt særligt med de grønne og gule farver, læringstrappen med flytbare blokke, det ternede tæppe, enormt ovenlys og kig til himlen samt opholdsmulighederne under musikboksen med videre adgang til skolegården udenfor.

Dalby Skole og Gymnastikforening - indskoling

Dalby Skoles nye indskolingsbygning er koblet på den eksisterende indskoling og er med samme rødlige tegl og samme tagprofil. Store vinduespartier i hver ende giver god gennemlysning.

Dalby Skole og Gymnastikforening - indgang

Teglsten og markante, frisk farvede partier er gennemgående elementer på Dalby Skole. De gule og grønne farver skaber samtidig en sammenhæng til den omgivende natur og solens livgivende lys.

previous next

Farverig skole bindes sammen

Sider

Byggefakta

Dalby Skole og Gymnastikforening
Dalbyvej 97
6000 Kolding
Danmark

Bygherre:
Kolding Kommune
Arkitekt:
Nova5 Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
Jakobsen & Blindkilde A/S
Ingeniør:
OBH Rådg. Ingeniører A/S
Andre aktører:
NHH A/S
Areal:
4000 kvm.
Byggesum: 
85 mio. kr.
Byggeperiode:
december 2018 - juni 2020

Aktivitetsfremmende elementer ude og inde

Hanne Vinkel Hansen fortæller endvidere, at der generelt skabes god synergi mellem fællesrum og klasseværelser men også mellem ude og inde. Læringsmiljøerne består af gode, store klasseværelser, små nicher og faglokaler ovre ved udskolingen, sammen med personalefaciliteter.

Udskolingen er koblet på det eksisterende byggeri. De grønne og gule farver, som man har arbejdet meget med i byggeriet, skaber lethed og lys. Man har bibeholdt murstensudtrykket og bygget videre på de dels dekorative, dels praktiske, solafskærmende lameller i facaden. Derudover har man lavet det, der kaldes GF, som er en udvidelse af områdets idrætsfaciliteter. Her er store gymnastiksale med forbedrede omklædningsrum. Her er nem adgang for alle på skolen, og man kan også gå ind direkte udefra. Ud over skolen er GF også et centralt område for de klubber, der hører til her.

– Vi har sat en kunstner på udearealet. Skolen har været placeret på to områder på samme matrikel, et stykke fra hinanden. Det har derfor været vigtigt for os at samle og skabe sammenhæng, at koble ude og inde sammen, at skabe liv og bevægelse og at ikke for mange indtryk rodes sammen. Skolen ligger i et fint naturområde, med store boldbaner og nogle små stier igennem. Det har været vigtigt at bruge vejen fra indskolingen, som ligger i ét område, til mellemtrinnet og udskolingen samt gymnastiksalen i et andet område. Forbindelsesstien mellem indskoling og udskoling er en spændende og kunstnerisk udformet bevægelsessti, hvor man kan bruge sin krop. En slags urbant strøg med aktivitetszoner. Midtvejs er placeret en række faglokaler til naturfag, med ude- og indefunktioner, fortæller Hanne Vinkel Hansen.

– Der er lavet en tilbygning mellem boldbanen og salen, hvor der dels er et dobbelthøjt samlingsrum for foreningslivet, dels omklædningsrum, som kan anvendes af alle, også af skolen. Boldbanerne er også for områdets beboere. Eleverne oplever gymnastiksalen og aktivitetsstien som meget attraktiv, og de sætter stor pris på de muligheder, det giver for at komme ud og bevæge sig, slutter Hanne Vinkel Hansen.

Nova 5 Arkitekter har tegnet vinderprojektet til totalentreprisekonkurrencen i tæt samarbejde med Jacobsen & Blindkilde og OBH. Dalby Skole rummer fremover en fuldt udbygget skole fra 0.-9. årgang i tre spor, med SFO og faciliteter til Dalby GF.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 3

Bolig

Carlsbakken

Ny boligtrekant på Hillerøds campusområde

Skole

Dalby Skole og Gymnastikforening

Farverig skole bindes sammen

Bolig

Digterparken

Lejeboliger i lyst og luftigt teglbyggeri

Hospital

DNV Gødstrup Psykiatrisk

Psykiatrien er åben

Bolig

Frimærket

Frimærket i Herlev – en frankering på 145 millioner

Bolig

Greensquare Garden

Bæredygtige boliger nær Amager Strand

Bolig

Herning Sky

Høje Herning

Bolig

Karetmagerlunden

Bæredygtig byudvikling

Kulturcenter

Naturkraft

Kraftfuldt oplevelsescenter

Bolig

Studiohouse

Det nye Gellerup

Bolig

The Residence CPH

Afdæmpet elegance ved vandet