P-hus Sortebrødre Plads

:
november 2018
P-hus Sortebrødre Plads - flexbricks

Kappen af Flexbricks associerer til fortidens munke, Sortebrødrene, der bar kapper.

P-hus Sortebrødre Plads - rampe

Parkeringshuset er lyst luftigt og rummer 500 biler. 5E Byg A/S har været totalentreprenør på byggeriet.

P-hus Sortebrødre Plads - hængende haver

Det nye p-hus i Roskilde har fået en indgang med hængende haver. Årstiderne Arkitekter A/S, der har tegnet parkeringshuset, har valgt en ”teglkappe” til byggeriet – af såkaldte Flexbricks.

previous next

P-hus i Roskilde klædt i Sortebrødrenes kappe

Sider

Byggefakta

P-hus Sortebrødre Plads
Sortebrødre Plads 1
4000 Roskilde
Danmark

Bygherre:
Roskilde Kommune
Bygherrerådgiver:
MOE A/S
Arkitekt:
Årstiderne Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
5E Byg A/S
Ingeniør:
Cowi A/S
Areal:
13500 kvm.
Byggesum: 
84 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2017 - august 2018

Byggearbejdet er udført som totalentreprise af 5E Byg A/S. Her fortæller projektleder Jesper Nedergaard Pedersen, at den største udfordring med opførelsen af p-huset har været grundvandet. Roskilde Kommune har valgt at placere huset så lavt som muligt for at mindske byggehøjden. Dette resulterer i, at husets bund ligger under grundvandsspejlet, hvilket gør huset til et skib, som skal fastgøres til bunden for ikke at sejle væk. Dette er gjort med en masse borede pæle, der forankrer husets bundplade i undergrunden

– Vi har benyttet os af reinfiltrering af grundvandet. V har slået spuns i hele vejen om byggefeltet for at afskærme det for vandet, pumpet vand væk og foretaget filterboringer, hvor det var mest nødvendigt. Dernæst har vi pumpet grundvandet tilbage på ydersiden af spunsen, så vi ikke har påvirket grundvandet uden for byggeområdet, forklarer han.

På den måde opnås størst beskyttelse for både bygninger og grundvandsressourcer.

Lys og lyd

Det er et åbent parkeringshus, hvor åbenheden synliggøres af den luftige facadebeklædning og de runde åbninger i væggene på køreramperne, som minder om koøjer på et skib. Den grå beton er flere steder malet hvid, og der er foretaget akustikreguleringer med loftsplader, så man undgår den lidt uhyggelige klang, et p-hus ellers godt kan have.

Krav til bilister

Der er tænkt nøje over p-huset, og alle retningslinjer og vejledninger er imødekommet. Alligevel har der været en del kritik af for snævre kørselsramper i p-huset. Til kritikken siger Nikolaj Effert Jonassen:

Det er et rationelt hus, og p-huse er ikke de huse, der bliver tildelt allerflest kvadratmeter. Det ”indre hus” er dybest set et typehus, som der allerede er bygget mange af i Danmark. Proportionerne er således ikke unikke for Roskilde. Vi er superstolte af huset, og det undrer mig, at det skulle være særligt svært i det her hus.

Roskilde Kommune har reageret på kritikken og har valgt at udføre en række tiltag, bl.a. med at få sat bedre skiltning op omkring f.eks. udkørsel, elevator, trapper. Indkørselsforholdene til ramperne har fået optegnet optimale svingbane, så det bliver mere intuitivt at svinge ind på ramperne i den rette vinkel. Desuden monteres tydelige kantbeskyttere på hjørnerne af betonvæggene ved indkørselsramperne. Endeligt flyttes autoværnet lidt længere ind i p-huset ved indkørslen i gadeplan, så bilisterne får bedre plads til at udnytte svingbanens fulde bredde.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 5

Hospital

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Psykiatribyggeri med kreativ sikring

Produktionsanlæg

AKM

Kartoffelmelsfabrik får nyt og massivt anlæg

Forsyningsanlæg

Amager Bakke

Monument, forbrændingsanlæg og skibakke

Bolig

Cimbria Parken

Stål-innovation i Aabenraa

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Sjælland

Total makeover af Erhvervsakademi Sjælland

Skole

Europaskolen

Murstenens tale

Lager

Fællesmagasin Taastrup

Skatkammer i beton

Forsyningsanlæg

Nature Energy Korskro

Måske landets smukkeste biogasanlæg

Bolig

Odinsgaard

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Parkeringshus

P-hus Sortebrødre Plads

P-hus i Roskilde klædt i Sortebrødrenes kappe

Hotel og konference

Scandic Hotel, Kødbyen

Hvid modernisme i kødbyen

Bolig

Skovkvarteret etape 1

Københavns grønneste boligkvarter

Bolig

Strandparken

Strandboliger med gårdstrand

Bolig

Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45

Intim boligenklave i varieret skala