Københavns Lufthavn, forbindelsesbygning

:
juni 2007

Set fra siden fremstår det meste af bygningen som en buet sølvkrop, men sluttes af med en slank bygningsdel, der i profil har form af et sejl, hvor overfladen er massiv glasfacade med tværgående aluprofiler.

Den forreste del af bygningen fremstår som et sejl med en klar association til luft og vind, flankeret af rustik udendørs belægning.

Den buede bygningskrop udført i sølvfarvet aluminium, leveret og monteret af Persolit Entreprenører A/S i Munkebo, er hævet et par meter i niveau, hvilket giver bygningsværket et svævende udtryk.

I den buede bygnings- krop er der på nord- siden monteret 46 aflange glaspartier, der følger krumningen med vægge i perforerede gipsplader, som skaber et dekorativt udtryk.

Promecon står bag de markante stålsøjler, der først og fremmest har en funktionel værdi i kraft af at være bærende for bygningen, men samtidig har en nærmest skulpturel dimension. Londero Mosaik har til gulvbelægningen anvendt 2.200 kvm hvid italiensk marmor af typen Carrara Bianco CD, ligesom der er brugt sort, portugisiske marmor af typen Ruivina til afmærkning- er i form af striber.

Thyssen-Krupp har leveret den store ordre på rullefortove, der bringer passagererne gennem bygningen.

previous next

Lufthavnspassage i vindens og vandets tegn

Sider

Byggefakta

Københavns Lufthavne A/S (CPH)
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
Danmark

Bygherre:
Københavns Lufthavne A/S
Arkitekt:
Kasper Danielsen Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
Promecon A/S
Ingeniør:
Moe & Brødsgaard A/S
Areal:
4000 kvm.
Byggesum: 
130 mio. kr.

Promecon as deltog i 1999 således i flytningen af Vilhelm Lauritzen-terminalen i Københavns Lufthavn, hvor Promecon var ansvarlig for at fremstille og montere stålkonstruktionen til understøtning, løft og flytning af den fredede bygning.

Kompliceret opgave

Det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard i Rødovre har haft ansvaret for alle ingeniøropgaver i alle faser, der har spændt over alle discipliner – lige fra konstruktion til installation og VVS.

- Teknisk er der blevet ydet en ret stor indsats, idet byggeriet indebar en meget omfattende omlægning af ledninger og kabler, der havde med såvel vand og el at gøre, for at kunne foretage funderingen, oplyser Sten Willer Christensen fra Moe & Brødsgaard.

Sten Willer Christensen fremhæver endvidere byggeriets ståldel, hvor projekteringen foregik i et meget tæt samarbejde mellem parterne.

- Det var meget vigtigt at indstøbningen var helt præcis, ligesom søjler og dragere skulle have meget lille tolerance. Hele detailprojekteringen lå hos os, og samarbejdet var fortrinligt, siger Sten Willer Christensen. I alt er der blevet anvendt 2.000 kubikmeter beton til bygningens fundament med MT Højgaard A/S som udførende.

Skulpturelle søjler

Det er Promecon, der står bag de markante stålsøjler, der først og fremmest har en funktionel værdi i kraft af at være bærende for bygningen, men samtidig har en nærmest skulpturel dimension, der forstærker oplevelsen af at bevæge sig gennem bygningen. Der er anvendt i alt 500 tons stål, og søjlernes i alt 4,5 kilometer svejsninger er håndslebet, så søjlerne fremstår helt glatte.

Bygningens sølvkrop skyldes en facadebeklædning, udført i sølvfarvet aluminium, leveret og monteretaf Persolit Entreprenører A/S i Munkebo. Firmaet har hjemtaget pladerne og har dernæst tildannet materialerne til de korrekte mål, således at det levede op til det ønskede udseende.

- Der er brugt omkring 25 tons aluplade til beklædningen af de i alt ca. 8.500 kvm facade, og det har været en stor og spændende opgave, ikke mindst fordi der har været tale om en bygning med krumning, som giver nogle helt særlige udfordringer, siger Jesper Karlsen fra Persolit Entreprenører A/S.

Kombineret opvarmning

Ventilationen består i indblæsning via langsgående riste i gulvet i hele bygningens længde og udsuges centralt ved de 4 teknikrum i perforeret væg over disse. Forbindelsesfingeren betjenes at 4 hovedaggregater, som til sammen yder 60.000 m3/h, og anlægget ( SystemAir ) indgår i opvarmning af bygningen. Dertil kommer, at der er etableret opvarmning langs facaden i form af Meinertz glatrørselementer. For at modvirke kuldenedfald ved evt. fremtidig opholdsareal ved glasgavlen mod vest er der indbygget et ”Danfoss” Foorlinepanel.

Følsomt og stærkt lys

I den buede bygningskrop er der på nordsiden monteret 46 aflange glaspartier, der følger krumningen og sikrer et fint lysindfald, mens der på bygningens sydside er monteret 300 mindre vinduer, der er med til at understrege byggeriets skulpturelle virkning. Lyset fra oven er sikret gennem rytterlys ned gennem hele bygningen.

Bygherre har bestræbt sig på at lave et økonomisk byggeri, baseret på filosofien om ”value for money”.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2007 nr. 1

Produktionsanlæg

Alumeco

Stålkasse til aluminium

Domicil

Autohuset Vestergaard

Fremadstræbende bilhus

Bolig

Bella Hus

Farverige familieboliger

Bolig

Dania Kollegiet

118 meter ungdomsboliger

Domicil

Danimex

Radiobølget identitet

Bolig

Dianas Have

Eksklusive træhuse med fjordudsigt

Domicil

GFH Falbe

Et tusindben til tøj

Domicil

KMD

Gigantisk kontorhus i samspil med fjorden

Lufthavn

Københavns Lufthavn, forbindelsesbygning

Lufthavnspassage i vindens og vandets tegn

Biograf

Lido Biograferne

Lido krydser gaden

Domicil

Qurios

Slankt højhus til revision

Domicil

SAPA

SAPA's showroom

Bolig

Skovlundehus

Boliger til det gode liv

Sport

Sæby Svømmebad og wellnesscenter

Svømmehal og forkælelse i nyetableret bycentrum

Skole

Vildbjerg Skole

Landlig skole med faglokaler i front