Novi 6

:
Februar 2010

Novi 6, Etape 2 langs frontfacaden med solafskærmede dobbeltvinduer og indgangsparti med broens grønne emalitglas.

DEKO har leveret profilfri fuldglasvægge med døre. CTS’en fra TAC styrer bl.a. kølebaflerne i loftet.

Terrassen oven på indgangspartiet med stålpergola og grøn glasindramning.

previous next

Tæt lukning af IT-park

Anden og sidste del af udviklingshuset Novi 6 i Ålborg Øst opfylder rigeligt energirammen i BR08

Byggefakta

Novi 6
Niels Jernes Vej 10
9220 Ålborg
Danmark

Bygherre:
Ejendoms- og finansieringsfonden for Nordjyllands Videnpark
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Totalentreprenør:
HP Byg A/S
Ingeniør:
Niras A/S
Areal:
4800 kvm.
Byggesum: 
60 mio. kr.

Det hænger fint sammen som bygningskompleks, selv om der er syv år imellem opførelsen af de to etaper af Novi 6. Dog er der markante forskelle, både synlige og ikke synlige, på de to enheder, som er en del af Nordjyllands Videnpark med tilknytning til Aalborg Universitet.

Nybygningen er opført som en ekstra, trelænget gård i forlængelse af husets oprindelige frontfacade ud mod Alfred Nobels Vej. Den består af to toetagers retvinklede kontorfløje, som bindes sammen af en brokonstruktion, der danner indgangsportal med en åben terrasse ovenpå.

Ny totalentreprenør

Novi 6, Etape 2 har rådgivningsmæssigt benyttet sig af de samme aktører, som stod for Etape 1 (se byggeplads.dk 2/2002): Schmidt Hammer Lassen i Århus har tegnet huset, Niras i Ålborg har projekteret konstruktioner og installationer, og Rambøll Danmark i Ålborg har været bygherrerådgiver. Som totalentreprenør er Skanska blevet skiftet ud med HP Byg A/S i Ålborg, som på bygherrens opfordring og med arkitektens accept har implementeret en række teknologiske og miljømæssige landvindinger i forhold til første del.

- Hvad angår brugen af grønt emalitglas som facadebeklædning på mellembygningen, har vi måttet finde en anden type, da det oprindelige glas indeholdt bly, som ikke længere er tilladt. Man vil kunne se en nuanceforskel i farven ved overgangen mellem det gamle og det nye. Desuden har vi i samråd med Schmidt Hammer Lassen ændret på facadeudtrykket med mere vægt på murværk og vinduer, der ikke som i det oprindelige byggeri når ned til gulvplan. Vi nåede frem til et hus, som var væsentligt simplere at bygge, men som i udseende passer fint sammen med første etape, siger projektleder Henrik Kronborg, HP Byg A/S.

Grunden til facadeændringerne skyldes blandt andet, at der var problemer med at styre indeklimaet med varme og ventilation i Etape 1. Det er der til fulde blevet rettet op på i det nye byggeri. En CTS, leveret af TAC A/S i Herlev, styrer bygningens radiatoranlæg og ventilation, samtidig med at den både regulerer og overvåger kølebaflerne i lofterne, som også kan supplere opvarmningen i vinterhalvåret. TAC har placeret energimålere svarende til den modulinddeling, kontoretagerne er forberedt for. IBI-lysstyring i samtlige rum er også leveret af TAC.

Imponerende energiværdier

Selve køleanlægget, der betjener kontorer og serverrum, er gravet ned i jorden. Det skyldes, at udearealerne er underlagt kommunale restriktioner på grund af en nærliggende kirke. De har dikteret omfanget af beplantning, og at der ikke må være teknikhuse eller andet, der rager op på grunden eller tagene.

Energiforanstaltningerne omfatter også udvendige solgardiner, som kan trækkes op og skjules bag en Luxbest alukappe, som visuelt binder de dobbelte vinduesmoduler fra Rationel Vinduer A/S sammen.

- Solafskærmningen var et ønske fra bygherren, som blev tilføjet projektet undervejs, og derfor indgik den ikke i de oprindelige energiberegninger. Det har medvirket til, at huset opfylder en energiramme med et forbrug på 0,73 kW pr kvm pr. år. Mindstekravet i BR08 er 0,95 kW, så der er tale om en markant forbedring, som på sigt vil kunne give store driftsbesparelser, siger Henrik Kronborg.

Målinger af husets tæthed har også givet exceptionelle tal. Såkaldte blow door-tests skal ligge under 1,5 liter pr. sekund, og de fleste nye huse har værdier, der er tæt på dette tal. I Novi 6, etape 2 måltes tætheden til 0,25 liter pr. sekund, et resultat som forbløffede teknikerne.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2009 nr. 5

Bolig

A-huset

Utopiske boliger til iPod-generationen

Domicil

ALK-Abelló A/S, Skovhuset

Til frokost i skoven

Bilhus

Audi Fredericia

Audi accelerer med nyt koncept

Butikscenter

Bazar Vest

Bazar Vest i større skala

Skole

BGI Akademiet

Efterskole med kubistisk knopskydning

Bilhus

BMW

BMW i Lyngby i Barcelona-linjer

Bolig

Bølgen

Vejles bølgende vartegn

Bolig

Den Franske Have

Stram hvid funkis på Østerbro

Transportcenter

DSV Road

Maskulint ydre og komfortabelt indre

Butik

Føtex Food Odder

Appetitlig indgang til Føtex

Hospital

Gentofte Hospital

Hospitalsarkitektur efter spindelvævsfilosofi

Offentlige kontorer

Jobcenter Haderslev

Jobcenter uden skrankepaver

Skole

Munkegårdsskolen

Munkegårdsskolen går under jorden

Kontorhus

Novi 6

Tæt lukning af IT-park

Transportcenter

Scania Biler

Haller til de største lastbiler

Domicil

Vejlands Allé

Kølig elegance i skifer

Kontorhus

Vitus Bering Innovation Park

Grønt væksthus med skru