Harild Hus

:
april 2019
Harild Hus - kontor

Et vigtigt greb er de synlige installationer, der har muliggjort en stor loftshøjde og givet plads til høje vinduer, der lukker masser af dagslys ind i kontorområderne.

Harild Hus - beton

Som reference til Carlsberg Byens industrielle fortid er huset indvendig holdt i et enkelt formsprog med synlige rå betonoverflader flere steder omkring den langsgående, centrale kerne.

Harild Hus - murværk

Facaderne får en særlig karakter ved hjælp af de sammenhængende pilastre og gesimsbånd, der kræver omhyggeligt murerhåndværk. Hansen & Andersen Næstved A/S har haft murer- og fliseentreprisen i byggeriet.

Harild Hus - facade

Kontorbygningen Harild Hus har en meget markant beliggenhed i hjørnet af Franciska Clausens Plads. Huset rummer butikker i stueplan, mens de fem øvrige etager fungerer som domicil for rådgivningsfirmaet Accenture.

previous next

Stramme facader i Carlsberg Byen

Sider

Byggefakta

Harild Hus
Bohrsgade 23
1778 København V
Danmark

Bygherre:
Carlsberg Byen P/S
Arkitekt:
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Nord Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
BAM Danmark A/S
Ingeniør:
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Andre aktører:
Spæncom A/S
Areal:
6815 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
juni 2017 - marts 2019

– Virkningen er opnået meget simpelt ved at lægge en hel mursten den anden vej på gesimsbåndene. I stedet for en zinkinddækning har vi anvendt en sålbænkstegl, der når helt ud over de underliggende sten til at afvande den ekstra afstand. Vi har arbejdet meget med at finde den rigtige tegl og den rigtige fugefarve, siger Kathinka Bødtker-Næss Larsen.

Klassisk murværk

– Vi har haft mureentreprisen, så vi har stået for opmuring af facader og opsætning af fliser på underetagen samt for fliserne på gulve og vægge i storkøkken og på toiletter. Der er brugt to forskellige sten fra Strøjer Tegl til facaderne, sålbænkstenene er specialfremstillet til opgaven ligesom mørtlen til de indfarvede fuger, der kommer fra Vejle Kalk- og Mørtelværk, fortæller Erik Karberg fra Hansen & Andersen Næstved A/S.

– Skalmuringen med pilastre og gesimser er tidkrævende arbejde, der kræver stor omhyggelighed, men det er også spændende at udføre. Den brune mørtel, der nærmest er tone i tone med stenene på de mindre murpartier, er ikke noget man ser ret ofte. Fliserne på underetagen er overskårne standardtegl, der også kommer fra Strøjer Tegl, forklarer Erik Karberg.

– Huset skulle leve op til de grundlæggende krav i Carlsberg Byen om en klar adskillelse mellem husets base, torso og tag, så der skulle være stor kontrast mellem underetage og facader, udtaler Vincent Grandgagnage, som har været sagsarkitekt for Nord Architects.

Kontrasten er opnået ved at bruge meget lyse teglskaller, der på husets basis mellem de store vinduespartier, er opsat vertikalt i et regulært flisemønster, snarere end i et klassisk murforbandt. De murede facader er holdt i mørke toner, mens beklædningen på den tilbagetrukne tagetage er en skærmtegl i en varm, brunlig mellemtone. Selve tagetagen er en let konstruktion, der hviler oven på betondækket.

Domicil for Accenture

– For at skabe et fleksibelt hus har vi lavet en langsgående servicekerne op gennem etagerne i huset, som rummer hovedtrappen og de to flugtvejstrapper, elevatorer, toiletter, serverrum og installationsskakte samt tekøkkener. Rundt om kernen langs facaderne kan der så indrettes frit med enten åbne eller lukkede kontorer. Efter hovedprojektet, hvor vi faktisk var klar til at bygge, kom Accenture ind som lejer fra første sal og op, så vi i samarbejde med deres indretningsarkitekter tilpassede projektets indretning, så huset kan fungere som deres nye hovedsæde i Danmark, siger Vincent Grandgagnage.

– Førstesalen er indrettet med en kantine, receptionsområde og et mødecenter. Resten af etagerne er indrettet med en blanding af større og mindre åbne kontorer, nogle få cellekontorer, mødelokaler, loungeområder og fleksible arbejdsområder.

Installationerne i kontorområderne er synlige. Det giver både mere rummelighed og har gjort det muligt med ekstra høje vinduer, der lukker meget lys ind. For yderligere at understrege og fremhæve udsigten gennem de store vinduer, har vi givet dem mørke rammer, forklarer Kathinka Bødtker-Næss Larsen.

Træ og rå beton

Konstruktionsmæssigt er bygningen et traditionelt betonbyggeri. Spæncom A/S har leveret huldæk, søjler og elementer til de bærende, centrale kerner. Firmaet har også leveret bagmurselementer med murbindere til de bærende ydervægge.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 2

Biograf

Biografcenter Broen

Danmarks længste biograf på søjler

Bolig

Cobrahave, Ørestad Syd

Karnapper og mønstermurværk

Bolig

Gnisten

Punkthuse med pli

Kontorhus

Harild Hus

Stramme facader i Carlsberg Byen

Uddannelsescenter

HF & VUC Fyn

Terrasseret hus i rustrød stålramme

Sport

Holbæk Sportsby

Under samme tag

Bolig

Kunstnerkarréen

Ørestads semicouture

Hotel og konference

Moxy Copenhagen Sydhavnen

Boutique-hotel i ny fortolkning

Bolig

Skoleparken

Fra kølig beton til varme mursten

Bolig

Toldbodhuse

Snehvide boligblokke med variation

Plejecenter og genoptræning

Tornbjerg Friplejehjem

Friplejehjem med overskuelige enheder