Gentofte Hospital

:
Februar 2010

Den mørkegrå base og grønne glasbeklædning på hovedbygningerne går igen i forbindelsesgangenes glasfacader og lette beklædning.

Arkitektfirmaet C.F. Møller har valgt et moderne, men afdæmpet formsprog, der klart adskiller sig fra de oprindelige bygningers gulstensfacader og røde tegltage, men som samtidig ikke prøver at konkurrere med disse om opmærksomheden.

De centralt placerede nye behandlingsafsnit er via mange forbindelsesgange forbundet med de omkringliggende sengeafsnit i de gamle bygninger, hvilket giver en langt bedre logistik end tidligere. Loftetagen på bygningerne, det såkaldte tekniktag, huser de omkring 30 ventilationsanlæg fra Klimodan A/S, der betjener både operationsstuer og andre faciliteter i de nye bygninger. Den røde farve på den bagvedliggende teknikvæg knytter an til de omgivende røde tegltage.

Hovedindgangens dobbelthøje rum rummer receptions- og venteområde og fører videre til bl.a. cafe og behandlingsafsnittene.

De 25 operationsstuer er ens opbygget, hvilket giver stor fleksibilitet i planlægningen og udførelsen af operationer de forskellige kirurgiske afdelinger imellem på Gentofte Hospital.

Hver operationsstue på 2. sal har sit eget ventilationsanlæg umiddelbart ovenover i tekniktaget, som forsyner operationsstuen med ultraren luft, der blæses ind gennem HEPAfiltre og videre ned gennem en LAF-enhed.

previous next

Hospitalsarkitektur efter spindelvævsfilosofi

En ny kerne med topmoderne behandlingsfaciliteter og fire nybygninger bringer det gamle Gentofte Hospital helt op til moderne standard

Byggefakta

Gentofte Hospital
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup
Danmark

Bygherre:
Region Hovedstaden
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S
Totalentreprenør:
Hoffmann A/S, Moe & Brødsgaard A/S
Ingeniør:
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Areal:
15000 kvm.
Byggesum: 
330 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2006 - juni 2009

På baggrund af en konkurrence om en ny generalplan, der i 2005 blev vundet af Arkitektfirmaet C.F. Møller, er Gentofte Hospital ved at blive omdannet til et helt moderne hospital, der kan leve op til nutidens tekniske krav og med en optimeret og hensigtsmæssig logistik og forbindelse mellem de forskellige afdelinger.

Hospitalet hed tidligere Amtssygehuset i Gentofte, men skiftede navn i forbindelse med strukturreformen, hvor hospitalet overgik til Region Hovedstaden. Hospitalet har udover medicinske afdelinger skadestue, ambulatorier og adskillige kirurgiske afdelinger.

Det oprindelige anlæg fra 1927 er nyklassisistisk i stilen og strengt symmetrisk i planen. Hospitalet var fuldt udbygget i 1936, men er siden udbygget flere gange, senest i 2000.

Projektet omfatter i første omgang et nybyggeri midt på hospitalets grund til behandling, og vil senere også omfatte renovering og ombygning af de omkringliggende gamle bygninger, der skal bruges som sengeafsnit.

Centrum i 8-tallet

Omdrejningspunktet i udvidelsen af hospitalet er at indsætte en helt ny kerne i gårdrummet i hospitalets oprindelige, ottetalsformede byggeri. Nybyggeriet består af fire sammenhængende bygninger, der ligger parvist som atriumhuse. De to atriumhuse er forbundet af en central bygning, der gennembryder den patientbygning, der udgør midterstregen i 8-tallet. Gennem­brydningen skaber en rumlig sammenhæng i det nye samlede anlæg.

Glasgange forbinder desuden flere steder de nye bygninger med de eksisterende bygninger, således at der er kortest mulig vej mellem behandlingsafsnit og sengeafsnit. De nye forbindelsesveje forbedrer både hospitalets infrastruktur og bevarer hospitalets karakteristiske 8-talsstruktur.

De nye bygninger rummer på 1. og 2. sal de 24 nye operationsstuer, der også er de mest apparattunge rum. Loftetagen øverst rummer kun teknik. Alle ambulatorier, hvor patienter dagligt kommer udefra, er lagt i stueplan i tilknytning til ventearealer og information.

Spindelvæv

Grundideen for det ombyggede hospital hviler på en helt ny struktur, som forbedrer hospitalets opbygning og logistik, hvilket vil give store lettelser i det daglige for både patienter og personale og fører til hurtigere diagnostik og mere rationelle patientforløb. Strukturen kan sammenlignes med et spindelvæv. Inderst ligger de egentlige behandlingsfunktioner, som samtidig er meget apparatkrævende, nemlig operationsstuer og intensivstuer og deres supportfunktioner. De er omkranset af en indre periferi med mere udadvendte funktioner, senge- og ambulatoriebygninger. De to lag er tæt forbundet af hurtige forbindelseslinjer. I den ydre periferi ligger så de sekundære funktioner i form af administration, uddannelses- og videncentre, forsyningscentral og andet, som ikke har så intensiv kontakt til den daglige patientbehandling.

Spindelvævsideen om rationelle patientforløb og effektive arbejdsgange afspejles også i den enkelte afdeling, hvor ambulatorier, sengeafsnit og øvrige faciliteter som uddannelse, læge- og sekretærfunktioner m.m. placeres tæt ved hinanden, enten i det vandrette spind eller i en tredje dimension i spindet.

Diskret glashud

Konstruktionsmæssigt er der grundlæggende tale om et traditionelt betonbyggeri med økonomiske og gennemprøvede konstruktioner. Spæncom A/S har leveret huldæk, søjler og bjælker samt facadeelementer og indvendige vægelementer til byggeriet.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2009 nr. 5

Bolig

A-huset

Utopiske boliger til iPod-generationen

Domicil

ALK-Abelló A/S, Skovhuset

Til frokost i skoven

Bilhus

Audi Fredericia

Audi accelerer med nyt koncept

Butikscenter

Bazar Vest

Bazar Vest i større skala

Skole

BGI Akademiet

Efterskole med kubistisk knopskydning

Bilhus

BMW

BMW i Lyngby i Barcelona-linjer

Bolig

Bølgen

Vejles bølgende vartegn

Bolig

Den Franske Have

Stram hvid funkis på Østerbro

Transportcenter

DSV Road

Maskulint ydre og komfortabelt indre

Butik

Føtex Food Odder

Appetitlig indgang til Føtex

Hospital

Gentofte Hospital

Hospitalsarkitektur efter spindelvævsfilosofi

Offentlige kontorer

Jobcenter Haderslev

Jobcenter uden skrankepaver

Skole

Munkegårdsskolen

Munkegårdsskolen går under jorden

Kontorhus

Novi 6

Tæt lukning af IT-park

Transportcenter

Scania Biler

Haller til de største lastbiler

Domicil

Vejlands Allé

Kølig elegance i skifer

Kontorhus

Vitus Bering Innovation Park

Grønt væksthus med skru