Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet - Atriet

  • Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet - Facadepartierne
  • Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet - Forsøgsbassinet
  • Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet - Atriet
  • Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet - Campus Vest
Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet - Atriet