Niels Bohr Bygningen

:
december 2019
Niels Bohr Bygningen - toilet

De ”våde” rum i Niels Bohr Bygningen er designet med farver og indlevelse som kulørte nedslag i det ellers transparente hus. Saniteten er leveret af Laufen Nordic A/S.

Niels Bohr Bygningen - balkon

Brede balkoner anvendes til møblering med henblik på hurtige møder, gruppearbejde o.l. Lyset strømmer ind gennem prismefacaden.

Niels Bohr Bygningen - atrium

Indtryk fra et af atrierne: Gulvet er moduleret, så trinene kan anvendes til ophold under arrangementer. Et flot lys kommer gennem tagets ETFE-dug og facadens prismer.

Niels Bohr Bygningen - trappe

Niels Bohr Instituttet har hele otte atrier, der danner centre for instituttet. Atrierne har alle frie, skulpturelle trapper fra PL Beton A/S i Rønne, som efterfølgende er beklædt med træ.

Niels Bohr Bygningen - gangbro

Bygningskomplekset afgrænser den trafikerede Jagtvej, hvor tusindvis af biler hvert døgn passerer under gangbroen i 3. sals højde. Projektet er tegnet af to danske tegnestuer i samarbejde.

Niels Bohr Bygningen - Jagtvej

Niels Bohr Bygningen på Jagtvej har haft en svær historie, men nu tyder det på, at Københavns Universitet snart kan få de rammer til forskning og undervisning, de har drømt om.

Niels Bohr Bygningen - prismer

Facadernes lukning er konstrueret som en lang serie af prismer, der danner en pixeleret 3- D overflade. Lyset brydning sker varieret efter glassets position i prismets pyramide.

Niels Bohr Bygningen - facade

Kunstneren Malene Bach har udsmykket den gangbro, som forbinder bygningerne.

previous next

Videnskab & fællesskab

Sider

Byggefakta

Niels Bohr Bygningen
Jagtvej 128
2100 København N
Danmark

Bygherre:
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Totalrådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Christensen & Co Arkitekter A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Andre aktører:
GHB Landskabsarkitekter a/s, Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet
Areal:
52000 kvm.
Byggesum: 
3.000 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2015 - oktober 2019

Derfor er Niels Bohr Bygningen tænkt som et sammenhængende fællesskab, der samtidig giver rum for ro og diskretion, en dynamisk maskine, der kører tyst, men stabilt og med ufattelige kræfter til at motivere og inspirere ambitiøse mennesker. Planlægningen er udført som to bygninger i etagehøjder fra fire til seks langs den trafikerede Jagtvej, forbundet med en karakterfuld gangbro med udsmykning af kunstneren Malene Bach.

Huset er organiseret i ni lodrette enheder – ”tårne”, der hvert får sit eget atrium og gårdhave.

Hvert etageplan i tårnene kaldes et modul og indeholder kontorer og laboratorier sammen med deres supportfunktioner.

Vanen tro i moderne arkitektur udnyttes en stærk kontrast mellem de åbne og lukkede partier med glas og beton som de ordførende materialer. Glas spiller en dominerende rolle, ikke alene som lukningsmateriale – det er jo en gammel traver – men især i den rolle som et tredimensionelt prisme, som glasfacaden her er tildelt.

Pixelfacaden

Pixelfacaden er langt fra nogen enkel konstruktion og også en med store udfordringer, både i montage og drift; hvert vinduesfelt er som et pixel i et større matematisk mønster og opdelt i fire rejste partier, hvis sider er samlet med aluminiumsprofiler. Ideen er lige så smuk, som den er klar: Virkeligheden er, som vi opfatter den. Og opfattelsen vil være betinget af vilkårene, herunder især lyset, solens lys. Hvordan det veksler efter vilkårene opleves i dette hus, der samtidig er et bevis for, at det enkle og det komplicerede kan eksistere side om side: Solens lys og måden, hvorpå det filtreres og transmitteres.

Facaden er tredimensionel, hvorfor projekteringen brugte 3D-skaleringer og 3D-print til at definere pyramidernes knudepunkter. En pixelfacade har tusindvis af elementer; 3D-teknologien var derfor forudsætningen for at kunne arbejde med millimeterpræcision.

Pixelfacaden ligger uden på den inderste, som er klimaskærmen. Vedligeholdet af begge facader sker fra pudsebroer, der er placeret mellem facaderne.

Den karakteristiske prismeformede facade er med til at give Niels Bohr Bygningen sin tydelige identitet. Den støjreducerende, sekundære klimaskærm reducerer transmissionstab og mellemrummene danner forvarmning af den udeluft, der trækkes ind i bygningen.

Tag og trapper

Også tagløsningerne over bygningens indre atrier er særlige og specialudviklede. I stedet for glas valgtes en tagdug af ETFE (ethylen-tetrafluoroethylen-copolymer), som er et højteknologisk floreret pvc-materiale med transparens. Dugen isolerer, men slipper UV-lyset igennem og er med til at give bygningen endnu mere særpræg.

Med det afsæt lukker bygningerne sig om de otte indre atrier, som samtidig er med til at identificere og markere Niels Bohr Instituttets centre og indsatsområder.

Atrierne fremstår forskellige om end artikuleret med ens materialevalg. Det enkelte atrium udtrykker sig med genkendelige temaer: Lysets spil i de finurlige facader, tematiske materialevalg og ikke mindst de knejsende trapper, der i hvert atrium forbinder etagerne. De fremstår som træbeklædte skulpturer i rummet og er i deres kerne betontrapper fra PL Beton A/S i Rønne, som er en hyppig gæst på byggesager i hele Danmark. Om det er højstyrkebeton, traditionelle elementer eller som her betontrapper, oplever man ofte, at PL Beton byder ind med en løsning.

– Også fordi vi gerne stiller vor erfaring til rådighed på baggrund af vor lange erfaring og arbejde med og på byggepladserne, lyder det fra PL Beton.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 6

Bolig

Anneshave

Aflastningsboliger i grønne omgivelser

Butik

Bauhaus Gladsaxe

Bauhaus på fremmarch

Bolig

Beddingen 5

Højt over havnen i Aalborg

Lufthavn

Billund Lufthavn

Multihus fremtidssikrer Billund Lufthavn

Ungdomsbolig

Cortex Park 28

Klassiske studieboliger med store vinduespartier

Domicil

Jyllands-Posten

Et nøgternt mediehus på havnen

Forskningscenter

Niels Bohr Bygningen

Videnskab & fællesskab

Bolig

Nordlandet

Bæredygtigt fællesskab

Bolig

Pionerhusene

Spændende forvandling af gammel bydel

Bolig

Sofiendalen etape 1

Engboliger med stor variation

Ungdomsbolig

Tikanten

Stærk facadekombination i beton og tegl

Bolig

Trøjborg

Fra arbejderkvarter til attraktiv og moderne bydel

Bolig

Vedbæk Park Vest

Svanemærkede rækkehuse i naturskønne omgivelser