H. Lundbeck, Nordic Distribution Centre

:
oktober 2013

Tre forskellige bygningskroppe med hver sin funktion – tre forskellige typer facader. Sluserne på varemodtagelsens vestside betjener de interne transportvogne, der kører rundt på Lundbecks område.

Højlageret er et såkaldt automatiklager, der udelukkende betjenes af computerstyrede robotter.

 

I den bygning, der huser varemodtagelsen er der også meget teknik, men her arbejder der også mennesker.

Bygningerne i det nye byggeri har fået langt flottere facader, end typisk for store lagre. Forrest ses den toetagers kontor- og teknikbygning ud mod Carl Jacobsens Vej.

Højlageret er et såkaldt automatiklager, der udelukkende betjenes af computerstyrede robotter.

På den øverste del af højlageret har de røde Parocelementer fået en beklædning af sølvgrå aluprofiler, der kun lader den røde baggrund ane fra nogle vinkler. Det er med til at lette den store bygnings udtryk.

 

previous next

Robotter i højden

Sider

Byggefakta

Nordic Distribution Centre
Carl Jacobsens Vej 26-28
Valby
Danmark

Bygherre:
H. Lundbeck A/S
Arkitekt:
AK83 Arkitektkontoret A/S
Totalentreprenør:
5E Byg A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Deko Loft + Væg P/S
Areal:
3600 kvm.
Byggesum: 
75 mio. kr.
Byggeperiode:
marts 2011 - juni 2013

- Det her er faktisk et ret lille lager i forhold til mange af de logistikcentre, vi arbejder med, og de ligger typisk på en bar mark langt uden for byerne, fordi de er meget pladskrævende, ikke mindst tilkørslen med de store lastbiler. Det her site ligger midt inde i Valby, fordi det er her Lundbeck har deres hovedkvarter med udviklingslaboratorier og produktion, og det er her de gerne vil være. Når man bygger sådan et lager, der er 20 meter højt midt i byen, må man tage hensyn til omgivelserne på en helt anden måde. Lige ved siden af ligger en anden bygning med et stort volumen, hvor Lundbeck blandt andet har svømmehal og motionscenter for personalet. På den anden side af Carl Jacobsens Vej ligger der både kontor og boliger, og tæt på ligger der også nogle gamle flotte, murede lagerbygninger – alt det skulle der tages hensyn til, og det var en spændende udfordring, siger Lars Levin.

- En anden udfordring var at få alle funktionerne og logistikken til at fungere optimalt, og samtidig få det hele placeret fornuftigt i forhold til naboerne, fortæller Lars Levin.

Løsningen på det blev at lade lastbilerne køre til og fra på bagsiden af lageret, sådan at bygningerne lukker af for støjen ud mod gaden og genboerne. Den ene side af den lave hal, der huser varemodtagelsen, har sluser til de mindre interne transportvogne, der kører varer og produkter rundt på området. På den anden side af hallen er der plads til, at de store lastbiler, der transporterer de færdige produkter ud til distribution, kan køre til og bakke ind til tre sluser.

Røde Parocplader

Det er klart markeret, at de tre bygninger adskiller sig fra hinanden, ikke alene i størrelse og form, men også i facaderne. Den lave hal og den nederste del af højlageret står i ren beton, mens den forreste bygning og den øvre del af lageret står i et industrielt, men mere forfinet look.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2013 nr. 4

Ungdomsbolig

Beddingen

Studieluksus på bedding

Kontorhus

Buddingevej

Et smidigt hus til tekniske hjerner

Butikscenter

Bydelscenter Kokkedal

Butikker sat på køl af erfaren jyde

Bolig

Danmarksgrunden

Det alment særlige

Hotel og konference

Ecco Conference Centre

Arkitektonisk perle med bæredygtige værdier

Hotel og konference

Hotel Nyborg Strand

75 hotelværelser med udsigt

Ungdomsbolig

Idrætsbyen

En bydel for unge

Ungdomsbolig

Ramblaen

Spansk præg på Aalborg

Bolig

Solgården

Gamle boliger i ny indpakning

Domicil

Syd Energi

Rekordernes domicil

Ungdomsbolig

Østerbro Brygge

Kontraster på bryggen