Bolig

Cortex Park

Etageboliger i videnmiljø-zone

Ved Cortex Park i Odense er opført 96 lejligheder i et nyt, sammenhængende kompleks med visuelle referencer til Videnbyen

Halldorhus

Københavnsk karrémotiv i ny sammenhæng

Boligbyggerierne i det nye store bykvarter omkring Bella Center ligger tæt og er inspireret af klassiske københavnske karréer, men området er grønnere og mere luftigt i udførelsen end forbillederne

Rådhusvænget

Boliger med et stykke knust rådhus

I Ølstykke er det gamle rådhus revet ned, og nye boliger fordelt på otte blokke har fået rådhusets centrale placering i byen

Remisen

Hvide boligtårne i vejkryds

Fire skarpt tegnede boligblokke, kaldet ”Remisen”, har rejst sig i et trafikeret vejkryds i Kolding med moderne lavenergiboliger og flot udsigt i toppen

Tranevej

Ny i Nordvest

Ny boligejendom på synlig hjørnegrund respekterer de omkringliggende ældre ejendomme og tilfører hårdt tiltrængt fornyelse til kvarteret

Erdahus

Moderne karrébebyggelse i Åbyen

Erdahus er en stor boligbebyggelse i en ny boligbydel i Aarhus. En U-formet bygning trapper ned fra gaden og åbner sig op mod et stort rekreativt område

Molehuset og Lærkeholm

Arven efter Soeters

Hollandske Sjoerd Soeters var pennefører på masterplanen for Sluseholmen i København SV. Nu udvikles næste etape; det sker efter samme dynamiske opskrift på en bydel med land og vand

Peter Sabroes Gade

Røde tegl og hvide rammer

Boligbebyggelsen udgøres af ni bygningskroppe fordelt i en stor U-form omkring en eksisterende bygning

Nordre Jernbanevej

Forskudte punkthuse danner lille by i byen

PFA Ejendomme er klar med 94 nye eksklusive lejeboliger i Hillerød. Lejlighederne er fordelt på fire punkthuse og et gadehus

Skyttehusene I

Nyfortolkning af den klassiske københavner-karré

Etageboligerne Skyttehusene I i Bellakvarteret står moderne med varierede teglfacader, men også med rolighed og strukturel pendant til fortiden

Rahbek Hus I

Nyklassicisme 2018

At ejendommens navn også kan aflæses i dens arkitektur hører til sjældenhederne. Det er tilfældet med dette nyslåede boligprojekt til Carlsberg Byen

Havnehus 1

Hybel med udsigt

Nyeste bidrag til visionen om en demokratisk havnefront er Havnehus 1, med et- og toværelses lejeboliger opført på en af byens mest attraktive grunde

Poppelstykket

Et vartegn i Valby

At bolighuse skyder i vejret er på vej til at blive reglen i den metropolitane arkitektur. Endnu et eksempel er færdigt i Valby, hvor den helt store by-reformation er i gang

Teglhusene

Kanalhuse og lejligheder i Sydhavnen

Teglholmen har med Teglhusene fået et markant boligbyggeri med en vigtig placering i områdets sydligste del – et byggeri, der tilbyder et bredt udvalg af boliger

Købke Hus

Godt hus til alle

At projektere byggeri til brugere med forskellige interesser præsenterer nye udfordringer. I Carlsberg Byen er de imødekommet med solide og langvarige løsninger

Mokkahusene

Lys til kaffen

Mokkahusene fortæller ikke bare historien om en god kop kaffe, men gør det med solens lys i en blændende hovedrolle. Det er innovativ boligarkitektur