Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45

:
november 2018
Tårnfalkebakken - fælleshuset

Fælleshuset ligger centralt i bebyggelsen og lige ud til den anlagte regnvandssø. Beboerne er flyttet ind, og fælleshuset er netop taget i brug.

Tårnfalkebakken - gårdmiljø

Ud over fælleshuset består bygningskomplekset af otte bygninger, placeret forholdsvist tæt på grunden og i lidt varierende vinkler.

Tårnfalkebakken - altaner

Den lave og kompakte bebyggelse præges af stor variation i udformning og materialer.

previous next

Intim boligenklave i varieret skala

Sider

Byggefakta

Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45
Tårnfalkevej
8660 Skanderborg
Danmark

Bygherre:
Skanderborg Andelsboligforening
Bygherrerådgiver:
Frost Larsen A/S, Orbicon A/S
Arkitekt:
P+P arkitekter a/s
Totalentreprenør:
JCN A/S
Ingeniør:
Niras A/S
Andre aktører:
Møller & Grønborg, NHH A/S
Areal:
8400 kvm.
Byggesum: 
120 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2017 - september 2018

– Det opførte fælleshus kommer til at danne ramme om og være udgangspunkt for et væld af aktiviteter, og det er et robust udført hus, som indbyder til samvær, beliggende smukt ved den lille regnvandssø. Fælleshuset har fællesrum, hobbyrum, møderum, køkken og motionsfaciliteter.

Stor variation

Boligstørrelserne i Anebjerg-bebyggelsen er fra etværelses til fireværelses lejligheder, og bygningerne er i en og to etager alle med adgang til egen have, altan eller tagterrasse.

Set fra oven udgør Anebjerg-bebyggelsen en samlet, tæt enklave af lav bebyggelse med godt udsyn og grønne kiler, indrammet af skov på to sider, og med den lille regnvandssø og fælleshuset som centralt omdrejningspunkt. Søen ligger i et lavtliggende område på grunden, og kan rumme omkring 650 kubikmeter vand. Regnvandet ledes til søen via smalle vandløb i grøfter, som slynger sig dekorativt i landskabet, og hvor man har sået forskellige græsser. Disse grøfter skal aflede regnvandet fra bebyggelsens tage.

Byggegrunden er begrænset af nogle byggelinjer for at tilgodese udsigten og vejforbindelsen, og de højeste boliger i tre etager er anlagt ud mod vejen, hvor de omkranser den øvrige bebyggelse og trapper ned til en etage indad mod bebyggelsen og skoven. Der er udsigt til skoven allerede ved ankomsten til bebyggelsen, og det var fra starten et krav i lokalplanen, at denne udsigtskilde skulle bevares.

Materialevalg og udformning

Der er til byggeriet i Anebjerg, ifølge Arkitektfirmaet Frost Larsen, anvendt forskellige farver teglsten, suppleret med varierende elementer af træbeklædning på facaderne, og der hører altaner eller terrasser til alle lejligheder.

Altanerne har forskellig udformning og bidrager dermed til at skabe facadevariation. Nogle altaner har træbeklædning, og nogle har glas. Det er et alment boligbyggeri, så der har været fokus på driften. Tagrenderne er synlige, og træarealerne er placeret, så man kan nå dem for vedligeholdelse. På depotskure er brugt praktiske, vedligeholdelsesfrie facadeplader. Tagene er tagpap, men på depotskurene er der enkelte grønne tage. Der forefindes fælles tagterrasser med drivhuse to steder ved den høje ende af bebyggelsen. Ud over fælleshuset består bygningskomplekset af otte bygninger, placeret forholdsvist tæt på grunden og i lidt varierende vinkler. Det giver et intimt og hyggeligt, sammenhængende miljø i det samlede Anebjerg-boligkvarter på Tårnfalkebakken i Stilling.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 5

Hospital

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Psykiatribyggeri med kreativ sikring

Produktionsanlæg

AKM

Kartoffelmelsfabrik får nyt og massivt anlæg

Forsyningsanlæg

Amager Bakke

Monument, forbrændingsanlæg og skibakke

Bolig

Cimbria Parken

Stål-innovation i Aabenraa

Uddannelsescenter

Erhvervsakademi Sjælland

Total makeover af Erhvervsakademi Sjælland

Skole

Europaskolen

Murstenens tale

Lager

Fællesmagasin Taastrup

Skatkammer i beton

Forsyningsanlæg

Nature Energy Korskro

Måske landets smukkeste biogasanlæg

Bolig

Odinsgaard

Bydelsløftende punkthuse ved ikonisk kirke

Parkeringshus

P-hus Sortebrødre Plads

P-hus i Roskilde klædt i Sortebrødrenes kappe

Hotel og konference

Scandic Hotel, Kødbyen

Hvid modernisme i kødbyen

Bolig

Skovkvarteret etape 1

Københavns grønneste boligkvarter

Bolig

Strandparken

Strandboliger med gårdstrand

Bolig

Tårnfalkebakken - Anebjerg, afd. 45

Intim boligenklave i varieret skala