Sønderparken, Fredericia

:
november 2015
Sønderparken - Facade

Boligblokkene i Sønderparken har fuldstændig ændret karakter efter at de er blevet beklædt med nye teglfacader. Virksomheden SHT A/S har udført denne del af opgaven både i denne etape af renoveringen i området såvel som de to allerede gennemført renoveringer.

Sønderparken - Terrasser

Beboerne i stuelejlighederne i Sønderparken har, udover en renoveret bolig, fået en ekstra sidegevinst, nemlig en terrasse og en lille have i direkte tilknytning til deres bolig.

Sønderparken - Udenomsarealer

Endnu er udenomsarealerne præget af at de er helt nyanlagte. Men når det vokser til vil det bidrage til at give området sit helt eget særpræg. Det er Kirstine Jensens Tegnestue ApS, der har løst opgaven som landskabsarkitekt.

Sønderparken - Altan

Nye belægninger i såvel stue som på altan giver, sammen med helt nye vinduer og altandør, et helt anderledes indtryk i de enkelte boliger.

Sønderparken - Køkken

Alle boliger har fået helt nyt inventar i køkkenet, der samtidig er blevet åbnet ind til stuen. Det skaber en ny rummelighed, ligesom det bidrager til, at boligen bliver mere lys og åben.

previous next

Omfattende sanering med tegl som face-lift

Sider

Byggefakta

Sønderparken

7000 Fredericia
Danmark

Bygherre:
Boligkontoret Fredericia
Arkitekt:
Sahl Arkitekter A/S, Aarhus Arkitekterne A/S
Hovedentreprenør:
Hansson & Knudsen A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Kirstine Jensens Tegnestue ApS
Byggesum: 
160 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2014 - august 2015

Når man færdes i området er det man især lægger mærke til, at farvevalget ved altanerne og vinduerne er forskelligt fra blok til blok. Samtidig falder det også i øjnene, at man har udnyttet forskelle i terrænet til at give hver enkelt blok forskellige ydre udtryk. På denne måde har arkitekterne formået på en og samme tid at give området et homogent præg. Man er ikke i tvivl om, at det er et sammenhængende boligområde man færdes i. Farvevalg og omgivelserne sikrer omvendt variation og plads til individualisme.

Energirigtig ventilation

I forbindelse med renoveringen blev der foretaget en byggeteknisk gennemgang af hele området, hvor man fik kortlagt de tekniske forhold så man kunne få overblikket over hvilke opgaver der ventede.

Det var et ønske fra bygherren, at der skulle etableres en energirigtig ventilation i alle boligerne. En ventilation, der skulle opfylde BR10-kravene, der blandt andet har en energiramme, hvor der maksimalt må anvendes 72 watt pr. kvadratmeter. Efter en licitation blev det virksomheden Exhausto A/S, der har adresse i Langeskov, der vandt opgaven.

- Vi gik i dialog med rådgiveren, Rambøll, om hvordan opgaven skulle løses, fortæller konsulent Vagn Olsen fra Exhausto A/S.

- Man havde valgt en løsning med centrale anlæg for blandt andet selv at kunne varetage ansvar for driften og dermed også have en sikkerhed for bygningernes løbende vedligeholdelse og et sundt indeklima.

Exhaustos løsning, med en VEX300-agregator, er kompakt og de færdige anlæg kunne løftes ind i de enkelte bygninger via taget, i forbindelse med at det blev skiftet. Løsningen var desuden en fordel da anlæggene skulle placeres i forbindelse med teknikrum i de nybyggede taghuse. Den valgte, centrale løsning betyder, at det er enkelt at foretage service på anlægget fordi det er placeret her, og man således ikke skal have adgang til de enkelte boliger.

- I udbudsmaterialet var der krav om en varmegenvinding på 70 procent, fortæller Vagn Olsen.

- I Exhaustos anlæg er den på 82 procent.  Samtidig overholder elforbruget så rigeligt Bygningsreglementets krav til transport af luft i kanalsystemer.

Økonomien holder

Alene denne etape af renoveringen er sat til 200 mio.kr. Boligkontoret Fredericia har selv sparet en del af beløbet sammen i årenes løb. Men også et klækkelig tilskud fra Landsbyggefonden har bidraget til at økonomien er så meget på plads, at det er blevet muligt at gennemføre den omfattende renovering.

Med afslutningen på denne anden fase er man samtidig så småt ved at være igennem den del af området, der hedder Sønderparken. Herefter venter en tilsvarende gennemgribende renovering af det område, der har navnet Korskærparken.

Når renoveringen i 2018 forventes at være afsluttet vil området være markant ændret. For det er ikke kun boligblokkene, der bliver renoveret. Også udendørsområderne bliver lagt fuldstændigt om til rekreative områder med en blandet sammensætning, som kommer til at rumme både traditionelle haveanlæg men også områder der har mere karakter af fri natur.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 5

Uddannelsescenter

Aalborg Universitet, Esbjerg

Robust byggeri i organisk indpakning

Bolig

Artillerihaven

Kartoffelrækker à la mode

Børneinstitution

Bulderby

En by i børneskala

Ungdomsbolig

Campus Kollegiet

Kollegium med råt beton-look

Hospital

DNU / N2

Dagslyset vigtig del af moderne hospital

Ungdomsbolig

Finlandkaj

Ungdomsboliger på grundlag af gammelt pakhus

Forskningscenter

Force Technology

Ny fortolkning af en eksisterende bygning

Plejecenter og genoptræning

Kjellerup Friplejehjem

Plejehjem med eget uderum til alle

Uddannelsescenter

København Nord

Lyngby, London og den røde løber

Lufthavn

Lufthavn Finger C

Det bedste udgangspunkt for en lang flyvetur

Bolig

Musikhuskvarteret, etape 1

Luksuslejligheder på kajkanten

Hospital

Psykiatrisk Sygehus Aabenraa

Med lyset som ledetråd

Bolig

Strandkanten

Have til byboere

Bolig

Sønderparken, Fredericia

Omfattende sanering med tegl som face-lift