Sønderparken, Fredericia

:
november 2015
Sønderparken - Facade

Boligblokkene i Sønderparken har fuldstændig ændret karakter efter at de er blevet beklædt med nye teglfacader. Virksomheden SHT A/S har udført denne del af opgaven både i denne etape af renoveringen i området såvel som de to allerede gennemført renoveringer.

Sønderparken - Terrasser

Beboerne i stuelejlighederne i Sønderparken har, udover en renoveret bolig, fået en ekstra sidegevinst, nemlig en terrasse og en lille have i direkte tilknytning til deres bolig.

Sønderparken - Udenomsarealer

Endnu er udenomsarealerne præget af at de er helt nyanlagte. Men når det vokser til vil det bidrage til at give området sit helt eget særpræg. Det er Kirstine Jensens Tegnestue ApS, der har løst opgaven som landskabsarkitekt.

Sønderparken - Altan

Nye belægninger i såvel stue som på altan giver, sammen med helt nye vinduer og altandør, et helt anderledes indtryk i de enkelte boliger.

Sønderparken - Køkken

Alle boliger har fået helt nyt inventar i køkkenet, der samtidig er blevet åbnet ind til stuen. Det skaber en ny rummelighed, ligesom det bidrager til, at boligen bliver mere lys og åben.

previous next

Omfattende sanering med tegl som face-lift

Sider

Byggefakta

Sønderparken

7000 Fredericia
Danmark

Bygherre:
Boligkontoret Fredericia
Arkitekt:
Sahl Arkitekter A/S, Aarhus Arkitekterne A/S
Hovedentreprenør:
Hansson & Knudsen A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Kirstine Jensens Tegnestue ApS
Byggesum: 
160 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2014 - august 2015

Det har været af stor betydning for bygherren, at boligerne vil være attraktive mange år ud i fremtiden. Derfor har det været en vigtig opgave for arkitekterne at finde en langtidsholdbar løsning der kan forene boligernes form og funktion.

Valg af gode materialer og enkle løsninger bidrager i høj grad til, at det færdige resultat tydeligt afslører, at det er lykkedes arkitekterne at indfri bygherrens forventninger.

Samtidig skal det nævnes, at beboerne i høj grad er blevet taget med på råd, når det gælder farvevalg på linoleum, gulvklinker, skabslåger, bordplader og greb.

På den måde har beboerne fået et lille plaster på såret for det besvær, der nu en gang følger af, at mange er blevet genhuset i andre dele af området mens deres bolig er blevet sat i stand.

Alene genhusningen har været en af de mere krævende opgaver i det store projekt, hvor der i forvejen har været mange bolde i luften. Det har stillet krav til hovedentreprenøren at få alt til at gå op i en højere helhed.

Regulært pakket ind

De enkelte boligblokke er i bogstaveligste forstand blevet pakket ind i nye materialer, der giver en god isolering samt en god klimaskærm og dermed imødekommer beboernes ønske om en lav energiudgift. Samtidig har det bidraget til at området fuldstændig har ændret karakter.

Hele Sønderparken blev opført meget hurtigt tilbage i 1970’erne. Dengang var Fredericia en klassisk industriby med nogle store virksomheder med mange ansatte, der skulle have et sted at bo. Allerede dengang var der kritiske røster fremme om, at man måske var gået lidt for meget på kompromis med de nye boligblokkes ydre fremtoning.

En kritik, der i årenes løb har vist sig mere og mere berettiget, efterhånden som bygningerne blev slidt. Det problem er blevet løst effektivt i forbindelse med renoveringen. Blokkene er slet og ret blevet pakket ind i teglelementer, leveret af virksomheden SHT A/S fra Herning.

- Vi har været med i projektet lige siden første etape. Når engang vi er færdige, så har vi leveret og monteret 18.000 kvm. facadeelementer, fortæller Gert Dynesen fra SHT A/S.

- Vi har taget afsæt i de tegninger arkitekten er kommet med. Der er ændret lidt hen ad vejen for at sikre den bedste renovering til så billig en pris som muligt. Allerede under arbejdet på første etape fandt vi frem til den bedste metode, som vi har fortsat med, på næste etape.

- Kort fortalt, så bliver de eksisterende facader fjernet og der monteres et sandwichelement med tegl på facaden. På kældervæggen bliver fastgjort stålsøjler, som SHT teglelementerne herefter bliver monteret på. Efter ophængning og sammenstøbning kan SHT teglelementerne bære sig selv.

På en i virkeligheden meget enkel og effektiv måde lykkes det hermed næsten i et snuptag at ændre blokkenes ydre fremtoning fuldstændigt.

For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at samtlige bygninger også har fået nyt tag som led i renoveringen.

Individuelt præg

Fra arkitekternes side har det været et ønske at give de enkelte blokke et individuelt præg, således at bygningerne ikke er helt identiske.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 5

Uddannelsescenter

Aalborg Universitet, Esbjerg

Robust byggeri i organisk indpakning

Bolig

Artillerihaven

Kartoffelrækker à la mode

Børneinstitution

Bulderby

En by i børneskala

Ungdomsbolig

Campus Kollegiet

Kollegium med råt beton-look

Hospital

DNU / N2

Dagslyset vigtig del af moderne hospital

Ungdomsbolig

Finlandkaj

Ungdomsboliger på grundlag af gammelt pakhus

Forskningscenter

Force Technology

Ny fortolkning af en eksisterende bygning

Plejecenter og genoptræning

Kjellerup Friplejehjem

Plejehjem med eget uderum til alle

Uddannelsescenter

København Nord

Lyngby, London og den røde løber

Lufthavn

Lufthavn Finger C

Det bedste udgangspunkt for en lang flyvetur

Bolig

Musikhuskvarteret, etape 1

Luksuslejligheder på kajkanten

Hospital

Psykiatrisk Sygehus Aabenraa

Med lyset som ledetråd

Bolig

Strandkanten

Have til byboere

Bolig

Sønderparken, Fredericia

Omfattende sanering med tegl som face-lift