Baldersbo

:
maj 2017
Baldersbo - Bebyggelsen

De 45 boliger i tæt-lav-parkbebyggelsen Baldersbo, afd. 8, er opført i perioden 1959-63 og er nu blevet totalrenoveret og ombygget til moderne standard. Bebyggelsen består af fire hovedblokke i to etager med i alt ni sidebygninger i en etage.

Baldersbo - Lejlighederne

En stor del af lejlighederne har loft til kip, mens alle har fået helt nye overflader, køkkener og badeværelser. Her en lejlighed i en sidebygning med to værelser og stort åbent køkken/stuerum.

Baldersbo - Badeværelserne

Alle lejligheder har fået nye og større badeværelser, der opfylder tilgængelighedskravene i BR10.

previous next

Almene boliger løftet til moderne standard

Sider

Byggefakta

Baldersbo
Gl. Skolevej 1-25
2750 Ballerup
Danmark

Bygherre:
Boligselskabet Baldersbo
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Arkitekt:
Nova5 Arkitekter A/S, Opland Landskabsarkitekter
Hovedentreprenør:
NHH A/S
Ingeniør:
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingenirører A/S, Strunge Jensen A/S
Areal:
3840 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
oktober 2015 - marts 2017

Nye pudsede facader

Sporene af den tidligere facade­renovering fra 1990, inkl. facade­beklædningen, er blevet fjernet helt, og de oprindelige ydermurs­konstruktioner, der er lavet i såkaldt parallelblokke i beton, er blevet repareret, inden den nye, udvendige facadeisolering blev monteret. Facaderne har yderst fået et lag armeret puds og er derefter blevet malet hvide. Indgangspartierne er blevet fremhævet med grå teglpartier, der går helt ind i murhullet, ligesom nogle af de store vinduesløse gavle er blevet brudt med asymmetrisk placerede partier i samme grå tegl. Nettoresultatet er, trods den gennemgribende renovering, at byggeriets oprindelige tilbageholdende, nærmest ydmyge, funktionelle arkitektur grundlæggende er bevaret, men alligevel opdateret til et mere tidssvarende udtryk. 

Bortset fra enkelte vinduer, der er ændret af hensyn til de indvendige ombygninger, er også de oprindelige vinduesplaceringer og formater bevaret. Selve vinduerne er blevet udskiftet til nye træ-/alu-energivinduer og er, ligesom dørene til de nye franske altaner, hvide indvendig og antracitgrå på ydersiden.

Effektive planløsninger

Mens antallet af boliger fortsat er 45 i Baldersbo, afd. 8, er der efter renoveringen en langt bredere sammensætning af lejligheder i byggeriet, som vil appellere til et bredere spektrum af beboere. De ni sidebygninger rummer fortsat hver en treværelseslejlighed på netto 70 kvm, mens de fire hovedblokke tilsammen nu rummer fire toværelseslejligheder på omkring 45 kvm netto, ti treværelseslejligheder på 65-70 kvm netto, 18 fireværelseslejligheder på netto 65-67 kvm og endelig fire femværelseslejligheder på 87-89 kvm netto.

Nedrivningen af alle indvendige konstruktioner i hovedblokkene har visket tavlen helt ren og gjort det muligt at skabe helt nye og tidssvarende planløsninger i de forskellige typer boliger. Eksempelvis er de 18 fireværelseslejligheder af type A godt nok kun på 65-67 netto-­kvm, altså ydervægge og fælles adgangsarealer ikke medregnet, men ikke desto mindre levner planløsningen plads til en rummelig stue i åben forbindelse med et tosidet køkken, entréområde, tre brugbare soveværelser og et stort badeværelse.

I praksis er der byttet om på placeringen af køkken og bad, hvilket har gjort det muligt, at køkkenerne ligger i åben forbindelse med stuen, og at badeværelserne nu kan benyttes af kørestolsbrugere. Samtidig er boligerne nu gennemlyste og med bedre dagslysforhold.

De fire største lejligheder i bebyggelsen har ganske rummelige stuer i åben forbindelse med store vinkelkøkkener og hele fire brugbare værelser. Lejlighederne i sidebygningerne, der har gennemgået mindre ombygninger, har også store åbne vinkelkøkkener og opholdsrum og to pænt store værelser på henholdsvis 11 og 13 kvm.
Alle de øverste lejligheder har loft til kip, hvilket giver en fin rumfornemmelse. Alle overflader i lejlighederne er nye, og boligerne har fået lyse trægulve. Der er store vinduespartier og franske altaner i stuerne.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 2

Bolig

Baldersbo

Almene boliger løftet til moderne standard

Skole

Copenhagen International School

Lys, luft og læring

Bolig

Havhusene

Lækre boliger i attraktive omgivelser

Bolig

Havneholmen, Aarhus

Rytme og variation i stærkt helhedsudtryk

Bolig

Henriksgaarden

Ude og inde smelter sammen

Forsyningsanlæg

Hillerød Kraftvarmeanlæg

Miljøvenligt kraftvarme­værk med ny teknologi

Bolig

Kanalhusene

Karréboliger i moderne version

Bolig

Korsløkkeparken

Boligrenovering med fokus på tilgængelighed

Forsyningsanlæg

Kraftvarmeværk Lisbjerg

Skulpturelt kraftvarmeværk

Uddannelsescenter

Maskinmesterskolen

En dag på værkstedet

Skole

Ny Frederiksberg Skole

Sorøs nye væksthus

Kulturcenter

Odeon Musik- og Teaterhus

Odeon favner midtbyens visuelle forskellighed

Uddannelsescenter

Professionshøjskolen Metropol (2017)

Multifunktionel campus i opgraderet version

Bolig

Struer Boligselskab, afd. 1

Genopført fra soklen

Bolig

Teglværkskajen

Ny nordisk funktionalisme på kajen

Plejecenter og genoptræning

Tysingehave

Her i vores hus er glæde

Bolig

West Coast Park

Kanal København