Forventning om mere bæredygtigt byggeri

Tre ud af fire aktører i byggebranchen venter en større efterspørgsel på bæredygtige byggerier i 2011, viser undersøgelse, foretaget af Arkitema

Interessen for bæredygtige byggerier er meget stor viser en ny undersøgelse blandt private bygherrer, entreprenører, developere og byggefirmaer. Hele 76 procent venter en øget efterspørgsel af bæredygtige byggerier. 44 procent af byggebranchen venter, at efterspørgslen hos dem vil vokse med 11-25 procent i 2011, mens 32 procent forudser over 25 procent flere henvendelser på bæredygtige byggerier. De resterende 24 procent vurderer, at efterspørgslen vil vokse med op til 10 procent eller har ikke afgivet svar.

- Vi synes, det er glædeligt, at så mange byggefirmaer melder så markant ud, at de venter en øget efterspørgsel. Det harmonerer ganske godt med de tilbagemeldinger, som vi får fra vores kunder til daglig. Interessen for bæredygtige byggerier er vokset de seneste år. Der er i dag et klart fokus og krav i branchen om bæredygtige koncepter, byggerier og design. Bæredygtighed er et utrolig vigtigt konkurrenceparameter, siger kommunikationschef hos Arkitema Holger Dahl, der har udført undersøgelsen i samarbejde med kommunikationsbureauet BullsEye Communications.

Den oplevelse har man også hos Sjælsø Gruppen, hvor kunderne i tiltagende grad ønsker bæredygtighed.

- Sjælsø oplever i stigende grad efterspørgsel på bæredygtige byggerier, hvor kunderne har fokus på at minimere deres miljøpåvirkning, forbedre indeklimaet og reducere deres driftsomkostninger. Stadigt flere kunder efterspørger byggerier, der kan certificeres i henhold til internationale standarder på området så som LEED, Breeam og Green Building, siger administrerende direktør hos Sjælsø Gruppen, Flemming Joseph Jensen.

Samtidig kommer de nye momsregler, der gør det dyrere at bygge nyt, tilsyneladende ikke til at påvirke byggelysten som frygtet i branchen. 69 procent af byggefirmaerne afviser, at momsreglerne vil betyde færre bæredygtige byggerier.

- For at integrere byggebranchens krav om bæredygtighed har Arkitema dels forsket og dels etableret en afdeling, der alene rådgiver indenfor bæredygtighed. Herudover har vi udviklet et nyt byggesystem af tynde og lette betonelementer, vi kan anvende til nybyggeri og renovering. Prefab-produkterne bliver sammen med vores rådgivningskompetencer de primære redskaber til at få del i den øgede efterspørgsel af bæredygtige byggerier hos kunderne, siger Holger Dahl.