Kurser og events

Kurser fra Byggekurser.dk

Claus Madsen

Rådgiveransvar

Læs mere | Tilmeld dig

Aarhus, 22. marts 2017

Du får en grundig introduktion til ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012).

Du får et klart overblik over gældende praksis og tendenser på området.

Jeppe Svenning

Udbudsret for praktikere

Læs mere | Tilmeld dig

København, 19. april 2017

Du får en grundig introduktion til Danmarks nye udbudslov.

Du får et klart overblik over gældende praksis og tendenser på udbudsområdet.

Du får et grundigt kendskab til de situationer, hvor det erfaringsmæssigt oftest går galt i praksis.

Entrepriseret for praktikere

Læs mere | Tilmeld dig

København, 17. maj 2017

Du bliver stærkere når det gælder byggesager fordi du får fuldstændigt overblik over de principper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold.

Entrepriseret for praktikere

Læs mere | Tilmeld dig

Aarhus, 26. oktober 2017

Du bliver stærkere når det gælder byggesager fordi du får fuldstændigt overblik over de principper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold.