DKDM, Radiohuset

:
januar 2009

Nye toner i Radiohuset

Byggefakta

DKDM, Radiohuset
Rosenørns Allé 22
1970 Frederiksberg C
Danmark

Bygherre:
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Ingeniør:
Alectia A/S
Areal:
17000 kvm.
Byggesum: 
80 mio. kr.
Vilhelm Lauritzen har forestået første del af en nænsom ombygning og renovering af det gamle Radiohus for de nye beboere, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Radiohuset på Frederiksberg i København er et ikonisk byggeri, der er kendt både på grund af sin fine arkitektur, og for at have dannet ramme om Danmarks Radio gennem mange årtier. Bygningen, der blev totalfredet i 1994, blev endeligt forladt af DR i forbindelse med udflytningen til de nye faciliteter i DR Byen i Ørestad på Amager. 1. september 2008 flyttede Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ind i lokalerne efter to års temmelig hektisk projektering og følgende delvis ombygning.

Byggeriet af huset, der er tegnet af arkitekten Vilhelm Lauritzen, blev påbegyndt i 1938, men afbrudt af Anden Verdenskrig blev det først indviet i 1945.

Bygningen, der er omhyggeligt tegnet til formålet, var oprindelig opdelt i fire elementer: Høj Fløj ved hovedindgangen, Lav Fløj til højre herfor, Studieblokken og den trapezformede koncertsal. Der er gjort meget for at adskille de forskellige funktioner af praktiske, lydmæssige årsager. Således er rum til lydproduktion og musik adskilt fra kontorfløjen, og den høje og lave fløj har derfor hvert sit fundament. Huset, der meget komplekst sammensat rummer derudover forskellige faciliteter, bl.a. de gamle studier, der har skæve former af hensyn til akustikken.

Konkurrence om standardundervisningsrum

Meget passende blev det Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, der sammen med Birch & Krogboe A/S (nu Alectia A/S) vandt opgaven om projektering af ombygningen af Radiohuset. Konkurrencen tog udgangspunkt i principperne for indretning af et standardundervisningsrum.

DKDM havde udviklet et byggeprogram og herudfra blev udviklet et dispositionsforslag til hvordan bygningens forskellige dele skulle anvendes, fortæller arkitekt Henrik Isidor fra Vilhelm Lauritzen. Den bevilling, der var til rådighed, viste sig dog ikke at være tilstrækkelig til at realisere alle ambitioner.

- Vi har i første omgang måttet prioritere, og der er ting som ventilationsanlægget og standardundervisningsrummene, som er helt nødvendige og som er hjertet og nerven i konservatoriet, som vi har valgt at lave først. Undervisningsrummene ligger i Lav Fløj og Høj Fløj i tidligere kontorer, og man ville gerne have så mange som muligt. Det er lykkedes os at lave i alt 44 undervisningsrum. Desuden er der lavet 38 standardøverum, som er indrettet på Høj Fløjs 3. og 4. sal, siger Henrik Isidor og fortsætter:

- Et standardundervisningsrum er neutralt rent lydmæssigt, dvs. at det ikke er tonet ind til et bestemt instrument. Det giver større fleksibilitet i brugen af rummene. I øvrigt lykkedes det ret godt at få dispositionen til at gå op med kun mindre tilpasninger, men områder som kantinen og koncertsalen er der ikke rørt ved. Det, som der ikke var råd til i første omgang, er blevet udskudt og vil blive søgt finansieret ved fondsansøgninger eller andet, uddyber Henrik Isidor.

- Konkurrencen blev afviklet i foråret 2006 og derefter var der et år til projektering, og et år til selve ombygningen inden DKDM skulle flytte ind. Da huset er fredet, skulle Kulturarvsstyrelsen godkende ombygningen, og det kunne først ske, da der var et færdigt projekt, forklarer Henrik Isidor.

Bygget om til lyd

Under projekteringen blev der etableret et mock-up undervisningsrum til akustiske afprøvninger for at godtgøre om konkurrenceforslagets intentioner kunne bære igennem i praksis, hvilket de viste sig at kunne med nogle justeringer undervejs.

Find andre byggerier på oversigtskortet

Sider

Køb magasinet med denne artikel

Denne artikel er oprindeligt publiceret i magasinet Byggeplads.dk 2008 nr. 5 .

Vi har stadig nogle få eksemplarer af Byggeplads.dk 2008 nr. 5 tilbage.

Bestil Byggeplads.dk 2008 nr. 5 her

Læs om andre byggerier omtalt i Byggeplads.dk 2008 nr. 5 :

Bilhus

Bolig

Bolig og butik

Bolig og kontor

Butik

Butikscenter

Butikscenter

Distributionscenter

Domicil

Kontorhus