Ringsted Svømmehal

:
december 2007

Ringsted i vandets tegn

Byggefakta

Ringsted Svømmehal
Teglovnsvej 46
4100 Ringsted
Danmark

Bygherre:
Ringsted Kommune
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
KHR Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
E. Pihl & Søn A/S
Ingeniør:
Moe & Brødsgaard A/S
Areal:
2800 kvm.
Byggesum: 
75 mio. kr.
Et svævende og knækket zinkinddækket tag med markante udhæng danner i Ringsted rammen om en ny svømmehal, bestående af 25 m svømmebassin, legebassin og varmtvandsbassin

KHR arkitekter A/S er de kreative kræfter bag Ringsteds ny svømmehal, der stod færdig i begyndelsen af julisommeren 2007 – mens Pihl & Søn har realiseret tegningerne som totalentreprenør. Svømmehallen erstatter den gamle svømmehal, der er blevet revet ned og i stedet for omdannes til en vendeplads for busser, når de afleverer deres indhold af vand- og svømmeglade skoleelever.

Opgraderet idræt

Svømmehallen inviterer de omkringliggende grønne arealer indenfor og fungerer samtidig som en forlængelse af eksisterende idrætshaller samt boldbaner i området. På den måde fungerer svømmehallen som en opgradering af de samlede faciliteter til idræt.
Den ny svømmehal i Ringsted placerer sig i overgangen mellem ny og gammel by og mellem landskab og byområde. Gennem denne unikke placering har det ifølge KHR arkitekter været hensigten at lade det grønne element dominere og stedfæste badeoplevelsen – både set indefra og set udefra.

Svævende tag

Udefra vil man kunne se hele vejen igennem bygningen mod de grønne arealer. Indefra vil man opleve græsset, træerne og himlen som en del af badeoplevelsen. Det store unikt formede tag har et knækket forløb som følge af dragernes hældninger. Resultatet er en skulpturel form, der dels tager form efter sine omgivelser, og dels efter de funktioner, der huses under taget i aluminium med et markant tagudhæng, opstøttet af hvidmalede og bærende stålsøjler fra CSK Stålindustri.

- Taget er et italiensk system, hvor valsemaskinen blev transporteret til Ringsted fra Italien, fordi pladerne ville være for store til transport, oplyser Erik Dan Pedersen, der har været med til at lede byggeriet for Pihl & Søn A/S.

Stort lysindtag

Under taget er de trippelhøje glasfacader, der medfører markant udsyn samt stor lysindtag. Glaspartierne er udført i Profiltype Schüco FW50 + HI, og der er stillet meget høje krav til den samlede U-værdi, som er på 0,9 w/M²K. Store dele af facadepartierne er monteret med 3-lags termoruder, som sammen med profilsystemet gør det muligt at nå den lave U-værdi. Til de ind- og udadgående døre er der anvendt profilsystem Schüco Royal S 65, alt sammen produceret og monteret af Glasbyggerne A/S.

Et integreret idrætscenter

Det store tagsvæv danner en let overgang mellem den grønne kile og det mere bymæssige miljø omkring idrætshallerne. Udefra fremstår bygningen enkel og let, takket være facadebeklædningen, bestående af galvaniserede stålplader. EXPAN har leveret de 800 kvm elementer i letklinkerbeton til bagmure og skillevægge.

Sammenhængen med de eksisterende idrætshaller er tilgodeset ved en énetages sammenbygning, der binder det samlede anlæg sammen til et hele, og gør svømmehallen til en integreret del af det kultur- og idrætscenter, som idrætshaller og svømmehal i forening udgør.

Ligesom udvendigt er der indvendigt brugt solide og enkle materialer. Gulvet er belagt med mørk linoleum, mens L. Hammerich har leveret ca. 900 kvm træbetonlofter, Troldtekt, i lys natur og med fin struktur, der er monteret dels på et C0-stålskinnesystem, dels i korridorskinner. Den største del af loftsbeklædningen udgøres af godt 1.600 kvm hvidmalet Troldtekt under loftet i svømmehallen, der er leveret som tagkassetter fra Tåsinge Træ. Det bærende system i hallen er limtræsdragere, båret af stålsøjler og betonvægge, som dækker over svømmefaciliteterne.

Find andre byggerier på oversigtskortet

Sider

Køb magasinet med denne artikel

Denne artikel er oprindeligt publiceret i magasinet Byggeplads.dk 2007 nr. 4 .

Vi har stadig nogle få eksemplarer af Byggeplads.dk 2007 nr. 4 tilbage.

Bestil Byggeplads.dk 2007 nr. 4 her

Læs om andre byggerier omtalt i Byggeplads.dk 2007 nr. 4 :