Jobcenter Haderslev

:
december 2009

Jobcenter uden skrankepaver

Byggefakta

Jobcenter Haderslev
Østergade 48
6100 Haderslev
Danmark

Bygherre:
Ny Hansborg A/S
Bygherrerådgiver:
Arkitektfirmaet 78 A/S
Arkitekt:
Dørflinger A/S Arkitektfirma MAA
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Areal:
4800 kvm.
Byggesum: 
60 mio. kr.
Det var hensynet til de daglige brugere, der vejede tungest, da det nye jobcenter og ydelseskontor på Haderslev Havn skulle opføres

Når man går rundt i det nyopførte jobcenter og ydelseskontor i Haderslev, er der tre ord, der går igen. Funktionalitet, hensyn – og sikkerhed. Funktionaliteten og sikkerheden gælder personalet, hensynet de ledige, som kommer for at få hjælp til at søge nyt job. Det er de færreste, som ligefrem har lyst til at reklamere med deres ledighed, og derfor er der lagt vægt på, at huset udviser en stor grad af diskretion.

Jesper Stockmarr, som er arbejdsmarkedskoordinator på jobcenteret, viser rundt i det nye byggeri, og der er ingen tvivl om, at han og det resterende personale er begejstrede for de nye rammer:

- Vi nedsatte en arbejdsgruppe, hvor alle afdelinger fik en vis grad af medbestemmelse i forhold til byggeriet. Det har gjort, at vi har fået de løsninger, der fungerer bedst i vores hverdag, siger Jesper Stockmarr.

Fortrolige samtaler

Arkitektfirmaet Dørflinger A/S MAA vandt konkurrencen om udformningen af det 4.800 kvm store kontorbyggeri med et forslag, som oprindeligt var baseret på storrumskontorer, men efter samtaler med styregruppen, valgte man at revidere forslaget. Personalets erfaring var nemlig, at enmandskontorerne fungerede bedst, når der skulle holdes fortrolige samtaler med de jobsøgende. Dette ønske blev efterkommet, og derfor er der opført en lang række af cellekontorer. Rundt omkring i huset er der dog åbnet op med indretning af åbne kontormiljøer, der varierer i form og størrelse.

- Ønsket om cellekontorer gjorde, at vi ikke kunne undgå lange gange i byggeriet. Men vi har så vidt muligt kompenseret for det ved hjælp af blandt andet glasvægge i møderummene samt et særdeles luftigt miljø i det store indgangsparti, siger arkitekt Poul Dørflinger, som i forbindelse med sagsbehandlerkontorerne også stod overfor den udfordring, at hvert eneste af dem skulle udstyres med en ekstra dør som en sikkerhedsmæssig foranstaltning for personalet.

Øget sikkerhed

Endnu højere er sikkerheden i det spartansk indrettede ydelseskontor, som i bygningen ligger adskilt fra jobcenteret – her er den brede skranke muret op, så det hverken er muligt at springe over den eller sparke den ned. Fordi jobcenter og ydelseskontor skal være skarpt adskilte, har det U-formede byggeri da også to adresser og to indgange.

Ydelseskontorets beskedne ind­gang ligger på bagsiden af bygningen, mens jobcenterets mere pompøse indgangsparti med hjørne­glasfacade i to etagers højde og fritstående søjler er vendt mod havnen.

Indvendigt er det store, lyse velkomst­område åbnet op til første­salen. Receptionen ligger diskret tilbagetrukket – og det er helt bevidst, fordi man ikke har ønsket at signalere ’skrankemiljø’, forklarer Jesper Stockmarr. Det åbne rum har mange funktioner og mestrer at være imødekommende og diskret på samme tid. I den ene ende er der et tiltalende venteområde, mens der i den anden længe – bag receptionen – er indrettet et område, hvor man i fred og ro kan læse jobopslag, skrive ansøgninger og søge hjælp hos personalet uden at føle sig udstillet.

Funktionelle farver

Tre farver er gennemgående i husets indretning, og de har en både funktionel og stemningsskabende dimension. En klar rød markerer husets lodrette linjer, og dette er især med til at give liv i velkomstområdet, hvor trappetårnet er holdt i rødt. Farven går igen i rummets stilrene sofaer og et par kæmpemæssige gulvvaser, hvilket binder elementerne sammen og giver et godt helhedsindtryk.

Find andre byggerier på oversigtskortet

Sider

Køb magasinet med denne artikel

Denne artikel er oprindeligt publiceret i magasinet Byggeplads.dk 2009 nr. 5 .

Vi har stadig nogle få eksemplarer af Byggeplads.dk 2009 nr. 5 tilbage.

Bestil Byggeplads.dk 2009 nr. 5 her

Læs om andre byggerier omtalt i Byggeplads.dk 2009 nr. 5 :